342-0588/01 – Odborná letecká anglická terminologie (OLAT)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětuIng. Vojtěch Graf, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRA0013 Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
HRA56 Josef Hranický
UCH010 Ing. Lenka Kontriková, Ph.D.
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
VIT222 Ing. Jakub Vítek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti po absolvování tohoto předmětu si doplní všeobecné znalosti anglického jazyka o terminologii specifickou pro prostředí civilní letecké dopravy a budou schopni tuto terminologii používat v provozní praxi.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Získání a prohloubení základních znalostí z letecké angličtiny zaměřených na letadlovou techniku, její provoz, řízení letového provozu a jiné. Získané vědomosti by ,měly umožňovat absolventům pracovat s anglickou odbornou literaturou a konverzaci v rámci probraných témat.

Povinná literatura:

Puci, Hlavňová, Havel : Angličtina, Bratislava 1987,

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracovat semestrální práci dle zadání

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.TERMINOLOGIE POUŽÍVANÁ NA ŘÍZENÉM LETIŠTI NEBO V JEHO BLÍZKOSTI II-1 1.1 Spouštění motorů II-1 1.2 ATFM – radiotelefonní frazeologie II-2 1.3 Vydání ATC traťového povolení II-3 1.4 Postupy pro vyjetí ze stání II-4 1.5 Postupy pro přetahování II-4 1.6 Postupy pro odmrazování II-4 1.7 Žádost o kontrolu času a/nebo údajů o letišti pro odlet II-5 1.8 Postup pro spouštění motorů metodou „CROSS-BLEED“ II-5 1.9 Meteorologické podmínky II-6 1.10 Informace o letišti II-7 1.11 Provozní stav vizuálních a jiných než vizuálních prostředků II-8 1.12 Postupy pro pojíždění II-8 1.13 Vyčkávání na zemi II-11 1.14 Křižování dráhy II-11 1.15 Příprava ke vzletu II-12 1.16 Povolení ke vzletu II-13 1.17 Instrukce pro odlet II-14 1.18 Vstup a opuštění CTR II-14 1.19 Vstup do letištního provozního okruhu II-15 1.20 Na okruhu II-15 1.21 Příkazy pro přiblížení a přistání II-16 1.22 Identifikace letadla II-17 1.23 Zdržení letadla II-17 1.24 Nezdařené přiblížení II-18 1.25 Informace letadlům II-18 1.26 Opuštění RWY a komunikace po přistání II-18 1.27 Frazeologie pro nenadálé a nouzové situace (TWR) II-19 2. ATC FRAZEOLOGIE – VŠEOBECNĚ II-20 2.1 Popis hladin II-20 2.2 Označení kategorie turbulence v úplavu II-20 2.3 Změny hladin, hlášení a rychlosti změn II-20 2.4 Postupy pro provoz za podmínek prostorové navigace (RNAV) II-23 2.5 Změna pravidel letu II-23 2.6 IFR lety ve vzdušném prostoru třídy E II-24 2.7 Lety v omezených / nebezpečných prostorech II-24 2.8 Předání řízení a/nebo změna kmitočtu II-24 2.9 Změna volacího znaku II-25 2.10 Informace o provozu II-25 2.11 Hlášení poloh II-26 2.12 Dodatečná hlášení II-26 2.13 Nouzové klesání II-27 2.14 Nouzový vertikální rozstup II-27 2.15 Příkazy k zajištění rozstupu II-27 2.16 Příkazy pro zaměření II-27 2.17 Podání letového plánu / Odeslání zprávy za letu II-27 2.18 Postupy za nízké dohlednosti (LVP) II-28 2.19 Stav služby GNSS II-28 2.20 Degradace navigační výkonnosti letadla (RNP) II-28 2.21 Frazeologie, která se má používat ve vztahu k CPDLC II-29 3. FRAZEOLOGIE POUŽÍVANÁ PŘIBLIŽOVACÍ SLUŽBOU ŘÍZENÍ II-30 3.1 Příkazy při odletu II-30 3.2 Příkazy k přiblížení II-30 3.3 Povolení k vyčkávání II-32 3.4 Předpokládaný čas přiblížení II-32 4. FRAZEOLOGIE POUŽÍVANÁ OBLASTNÍ SLUŽBOU ŘÍZENÍ II-33 4.1 Vydání povolení II-33 4.2 Označení tratě a mez povolení II-33 4.3 Udržování stanovených hladin II-33 4.4 Určování cestovních hladin II-34 4.5 Frazeologie RVSM II-34 4.6 Příkazy spojené s letem po trati, paralelní (OFFSET) s povolenou tratí II-35 4.7 Příkazy spojené s postupy pro doplňování paliva za letu II-36 4.8 Frazeologie pro kanálovou separaci 8.33 kHz II-36 4.9 Lety AWACS II-37 5. FRAZEOLOGIE POUŽÍVANÁ PŘI KOORDINACI MEZI STANOVIŠTI ATS II-38 5.1 Předpokládané časy a jejich opravy II-38 5.2 Předání řízení II-38 5.3 Změna povolení II-39 5.4 Žádost o schválení II-39 5.5 Předání příletu II-39 5.6 Předání II-39 5.7 Urychlení povolení II-39 5.8 Provoz ve vzdušném prostoru EUR RVSM II-40 5.9 Provoz za podmínek prostorové navigace RNAV II-40 5.10 Provoz v případě nenadálých situací II-40 6. FRAZEOLOGIE PRO POZEMNÍ PERSONÁL / LETOVOU POSÁDKU II-41 6.1 Postupy pro spouštění (pozemní personál / kabina) II-41 6.2 Postupy pro vytlačování II-41 7. FRAZEOLOGIE PRO PŘEHLEDOVOU SLUŽBU ATS II-42 7.1 Identifikace letadla II-42 7.2 Informace o poloze II-42 7.3 Instrukce pro vektorování II-42 7.4 Ukončení vektorování II-43 7.5 Manévry II-43 7.6 Řízení rychlosti II-43 7.7 Informace o provozu a akce k vyhnutí II-44 7.8 Spojení a ztráta spojení II-45 7.9 Ukončení radarové služby nebo služby ADS-B II-45 7.10 Degradace radarového zařízení nebo zařízení ADS-B II-45 8. RADAROVÁ FRAZEOLOGIE V PŘIBLIŽOVACÍ SLUŽBĚ ŘÍZENÍ II-46 8.1 Vektorování pro přiblížení II-46 8.2 Vektorování na ILS nebo jiné prostředky uvedené pilotem II-46 8.3 Manévry během nezávislých a závislých paralelních přiblížení II-47 8.4 Přiblížení přehledovým radarem II-48 8.5 Přiblížení přesným přibližovacím radarem (PAR) II-48 9. FRAZEOLOGIE PŘI POUŽÍVÁNÍ SEKUNDÁRNÍHO PŘEHLEDOVÉHO RADARU A ADS-B II-51 9.1 Žádost o oznámení schopnosti zařízení SSR II-51 9.2 Žádost o oznámení schopnosti zařízení ADS-B II-51 9.3 Pokyn k nastavení odpovídače II-51 9.4 Žádost o znovunastavení přiděleného kódu a módu II-51 9.5 Žádost o znovunastavení identifikace letadla II-51 9.6 Žádost o potvrzení kódu nastaveného na odpovídači letadla II-51 9.7 Žádost o zapnutí funkce IDENT II-52 9.8 Žádost o přechodné zastavení činnosti odpovídače II-52 9.9 Žádost o nouzový kód II-52 9.10 Žádost o vypnutí odpovídače a/nebo vysílače ADS-B II-52 9.11 Žádost o vyslání informace o tlakové nadmořské výšce II-52 9.12 Žádost o kontrolu nastavení výškoměru a o potvrzení hladiny II-52 9.13 Žádost o ukončení vysílání údaje o tlakové nadmořské výšce pro chybnou funkci II-53 9.14 Žádost o prověření hladiny II-53 9.15 Frazeologie pouze pro použití při komunikaci s vojenskými letadly II-53 10. FRAZEOLOGIE PRO AUTOMATICKÝ ZÁVISLÝ PŘEHLEDOVÝ SYSTÉM – KONTRAKT (ADS-C) II-53 10.1 Degradace ADS-C II-53 11. FRAZEOLOGIE PRO PŘEDÁVÁNÍ VÝSTRAH II-54 11.1 Výstraha na nízkou altitude/nadmořskou výšku II-54 11.2 Výstraha na blízkost terénu II-54 11.3 Výstraha STCA II-54 11.4 Výstraha na změnu meteorologických podmínek II-54 12. FRAZEOLOGIE PŘI SELHÁNÍ SPOJENÍ A JINÝCH NOUZOVÝCH SITUACÍCH II-55 12.1 Porucha přijímače II-55 12.2 Navigační výstrahy a pomoc II-55 12.3 TCAS/ACAS frazeologie II-56 12.4 Nedostatek paliva II-57 12.5 Vypouštění paliva II-57 12.6 Tísňové / Pilnostní signály II-57 12.7 Doporučená frazeologie při únosu letadla II-58 12.8 Neúmyslný vstup letu VFR do podmínek IMC II-58 12.9 Nesprávná funkce přístrojů II-58 12.10 Snížení zdravotní způsobilosti pilota II-58 12.11 Oznámení o podezření výskytu nakažlivé nemoci na palubě II-59 12.12 Frazeologie pro další nenadálé a nouzové situace (mimo TWR) II-59

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Písemka Písemka 100  0
Rozsah povinné účasti: Zpracování samostatného zadání.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku