342-0594/01 – Provozování letišť 1 (PL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER07 Ing. Michal Červinka, Ph.D.
GRA0013 Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
HRA56 Josef Hranický
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
VIT222 Ing. Jakub Vítek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámy s provozními aspekty letiště.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět Provozování letišť se zabývá : vývojem letišť, leteckou administrativou v souvislosti s letišti, parametry VDP, vzletových přistávacích drah a letištních vozovek. Poměrně podrobně jsou probrány odbavovací plochy a budovy, vizuální navigační prostředky, otázky zajištění elektrickou energií, zimního provozu, požární ochrany a opatření na ochranu životního prostředí.

Povinná literatura:

Antonín Kazda: Letiská - design a prevádzka, VŠDS, Žilina 1995

Doporučená literatura:

Antonín Peltrám, Květ. Kořínková, Kombinovaná doprava – Harmonizace jednotlivých druhů dopravy, NADATUR, Praha 1996 Antonín Peltrám, Budoucí protihluková politika, NADATUR, Praha 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

semestrální práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Seminář + Seminář + ,Seminář +

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Historie letectví a stavby letišť – výstavba letišť v ČR (od Kbel do Ruzyně), vývoj letecké techniky za 1. a 2. světové války, zahájení pravidelné letecké dopravy, mezinárodní letecké organizace a jejich poslání. České letecké úřady, zákon o civilním letectví. • Letadla a jejich vliv na výstavbu letišť – rozdělení letadel a leteckých pohonných jednotek, rozbor vzletu a přistání letadla, použitelná délka rozjezdu (TORA), použitelná délka vzletu (TODA), použitelná délka přerušeného vzletu (ASDA), použitelná délka pro přistání (LDA), vzletové a přistávací nomogramy, orientační stanovení délky vzletové a přistávací dráhy. • Základní prvky letiště – rozdělení vzletových a přistávacích drah podle vybavení, kódové značení. Vzletové a přistávací dráhy, odjezdové dráhy, předpolí. Vzletový a přistávací pás, kuželová překážková plocha, plochy pro nouzové přistání, pojezdové dráhy, využitelnost letiště podle FAA. • Odbavovací plochy – průběh odbavovacího procesu cestujících (video), způsob řazení letadel na odbavovací ploše, odbavení letadel (zásobování leteckými pohonnými hmotami), stanovení počtu stojánek, geometrické uspořádání vzletové a přistávací dráhy, pojezdové dráhy a ochranná pásma. • Zastavovací prostor letiště – odbavovací budovy, hangáry, technický blok a řadící věž, záchranná a požární služba, sklady leteckých pohonných hmot. • Překážkové roviny a plochy – vzletová rovina, přibližovací rovina, vnitřní vodorovná rovina, kuželová plocha, přechodová překážková plocha, vnitřní přibližovací rovina, vnitřní přechodová plocha, rovina nezdařeného přiblížení. • Omezení a značení překážek – denní značení překážek, světelné značení překážek, překážky mimo užší okolí letiště, značení omezeně použitelných ploch. • Ochranná pásma – ochranná pásma užšího okolí letiště (se zákazem staveb, s výškovým omezením staveb, proti nebezpečným a klamavým světlům, vzdušných vedení vysokého napěti a velmi vysokého napětí), ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení, ornitologická ochranná pásma. • Vizuální navigační prostředky – ukazatele a návěsti, denní značení vzletových a přistávacích a pojezdových drah, světelné značení, náhradní zdroje elektrické energie. • Zabezpečovací pozemní letecká technika – radionavigační zařízení, radiolokační zařízení, spojové zařízení. • Zásady organizace letového provozu – let podle VFR, IFR, oblastní služba řízení, přibližovací služba řízení, letištní služba řízení. • Stanovení rozsahu zemních prací – vzorový příčný řez vzletové a přistávací dráhy, podélný profil vzletové a přistávací dráhy, metoda čtvercové sítě, metoda isometrická, metoda kombinovaná, rozvoz humusu a spodiny. • Odvodnění letištních ploch – odvodnění travnatých ploch, odvodnění zastavovacího prostoru, odvodnění zpevněných ploch, plochý žlab, hluboký žlab.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (50) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku