342-0595/01 – Provozování letišť II (PL2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice provozování letišť v rámci obchodní letecké dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Provozování letišť se zabývá především vývojem letišť, leteckou legislativou v souvislosti s letišti, parametry provozních ploch, terminálů, vizuálních navigační prostředky, včetně logistiky, zimního provozu, požární ochrany a opatření na ochranu životního prostředí.

Povinná literatura:

Antonín Kazda, Letiská - design a prevádzka, VŠDS, Žilina 1995 Antonín Peltrám, Budoucí protihluková politika, NADATUR, Praha 1997

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Zimní provoz letiště 2 Požární bezpečnost 3 Vizuální navigační prostředky 4 Odbavovací budovy 5 Ochrana proti nezákonným činům 6 7 Návaznost letecké dopravy na ostatní druhy doprav 8 Hluková zátěž letišť a jejich okolí 9 Monitorování a vyhodnocení hlukové zátěže 10 Vliv provozu letiště na čistotu ovzduší 11 Ochrana půdního fondu, hospodaření s odpady 12 Výskyt ptactva – vliv na bezpečnost letového provozu 13 Opakování, zkušební testy Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Zimní provoz letiště – zadání 2. části individuální práce 2 Požární bezpečnost 3 Vizuální navigační prostředky 4 Odbavovací budovy 5 Ochrana proti nezákonným činům 6 7 Návaznost letecké dopravy na ostatní druhy doprav 8 Hluková zátěž letišť a jejich okolí 9 Monitorování a vyhodnocení hlukové zátěže 10 Vliv provozu letiště na čistotu ovzduší 11 Ochrana půdního fondu, hospodaření s odpady 12 Výskyt ptactva – vliv na bezpečnost letového provozu 13 Opakování, zkušební testy 14 Obhajoba 1. i 2. části individuální práce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku