342-0599/01 – Management leteckého provozovatele II (MLP2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Po absolvování uvedeného předmětu nachází posluchač široké uplatnění na různých pracovních místech ekonomických útvarů a sekretariátů podniků, organizací státní správy i obchodních organizací. Široké všeobecné poznatky umožňují posluchačům vyvíjet i vlastní podnikatelskou činnost.

Povinná literatura:

Horáková E., Marketing v současné světové praxi, GRADA publishing,1992 Kotler, Marketing Management, 10.rozšířené vydání, GRADA Publishing, 2001 Kotler – Armstrong, Marketing, SPN Bratislava, 1990

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Finanční management 2 Současný stav finančního managementu 3 Rozpočtování, metody a techniky 4 Moderní nástroje finančního managementu 5 Základní makroekonomické ukazatele výkonnosti ekonomiky 6 Nabídka a poptávka 7 Inflace, její příčiny, formy a důsledky 8 Trh práce, nezaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti 9 Makroekonomická hospodářská politika, ekonomický růst a ekonomický cyklus 10 Mezinárodní pohyb zboží, služeb a kapitálu, mezinárodní ekonomická integrace 11 Informační technologie a management v oblasti informací 12 Manažerské přístupy v minulosti 13 Srovnání dostupnosti a úroveň znalostí informačních technologií 14 Opakování, zkušební testy Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Finanční management, zadání 2. části individuální práce 2 Současný stav finančního managementu 3 Rozpočtování, metody a techniky 4 Moderní nástroje finančního managementu 5 Základní makroekonomické ukazatele výkonnosti ekonomiky 6 Nabídka a poptávka 7 Inflace, její příčiny, formy a důsledky 8 Trh práce, nezaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti 9 Makroekonomická hospodářská politika, ekonomický růst a ekonomický cyklus 10 Mezinárodní pohyb zboží, služeb a kapitálu, mezinárodní ekonomická integrace 11 Informační technologie a management v oblasti informací 12 Manažerské přístupy v minulosti 13 Srovnání dostupnosti a úroveň znalostí informačních technologií 14 Obhajoba 1. i 2. části individuální práce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku