342-0605/01 – Kvantitativní metody organizace a řízení III (KMOŘ III)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi si osvojí problematiku speciálních postupů pro linearizaci matematických modelů rozhodovacích úloh, simplexové metody, metody řezných nadrovin, postoptimalizační analýzy, duality v lineárním programování a jejího významu z pohledu optimalizace, základů nelineárního a dynamického programování z pohledu řešení oborových problémů a dalších, matematicky náročnějších systémů hromadné obsluhy. Absolventi dále budou znát význam pojmu stochastický proces, Markovův proces, Markovův řetězec. Doplní si vědomosti teoretického charakteru při teoretickém řešení Markovových systémů hromadné obsluhy, seznámí se s řešícími technikami při teoretickém řešení některých obslužných systémů, které zčásti markovovy předpoklady nesplňují.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Absolventi předmětu si osvojí základní znalosti z teorie stochastických procesů a seznámí se s možnostmi uvedené teorie při řešení vybraných problémů v podmínkách dopravních systémů. Pozornost bude soustředěna na vybrané typy systémů hromadné obsluhy s jinými než markovovými vlastnostmi.

Povinná literatura:

PIATKA, L.: Markovovy procesy. BRATISLAVA: Alfa, 1981. ŠKRÁŠEK, J.; TICHÝ, Z.: Základy aplikované matematiky III. PRAHA: SNTL, 1990. JABLONSKÝ, J.; FIALA, P.; MAŇAS, M.. Vícekriteriální optimalizace. PRAHA: SPN Praha, 1986.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
342-0574 KMOŘ II Kvantitativní metody organizace a řízení II Povinná
714-0369 MIV Matematika IV Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Speciální postupy pro linearizaci nelineárních matematických modelů rozhodovacích úloh Simplexová metoda Metody řezných nadrovin Postoptimalizační analýza Vícekriteriální lineární programování (pokročilé metody odhadů vah kritérií, způsoby skalarizace vektoru účelových funkcí, metoda STEM) Dualita v lineárním programování a její významu z pohledu optimalizace Základů nelineárního a dynamického programování z pohledu řešení oborových problémů Úvod do teorie stochastických procesů Markovův řetězec a Markovův proces Uzavřený systém hromadné obsluhy s rezervou Systém hromadné obsluhy s příchody prioritnímich zákazníků Systémy hromadné obsluhy typu M/D/1 a M/G/1

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.