342-0608/02 – Dopravní systémy v intravilánu I (DSI 1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Jindřich Frič, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu bude seznámen s problematikou dopravního inženýrství, základními právními normami, technickými normami a technickými podmínkami upravujícími tuto oblast v intravilánu a se základními zásadami bezpečného vytváření pozemních komunikací.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou dopravního inženýrství, základními právními normami, technickými normami a technickými podmínkami upravujícími tuto oblast v intravilánu. Důraz bude kladen na moderní přístupy ke zklidňování dopravy a bezpečnost silničního provozu. Jednou z částí bude také seznámení se systémem bezpečnosti silničního provozu v ČR. V neposlední řadě se budou posluchači mít možnost seznámit s aktuální vývojem telematických systémů a jejich aplikací.

Povinná literatura:

[1] Bajužík, P. – Kalašová, A.: Dopravné inžinierstvo a riadenie cestnej premávky. Bratislava: Alfa, 1. vydání, 1990. ISBN 80-05-00265-3 [2] Medelská, V. - Jirava, P. – Nop, D. – Rojan, J.: Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa, 1991, 1. vydání. ISBN 80-05-00737-X [3] ČSN 73 6056 Projektování místních komunikací. Ústav silničního hospodářství Praha [4] TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, Centrum dopravního výzkumu v. v. i., 2001 Brno [5] Jirava, P., Slabý, P. Pozemní komunikace 10. Dopravní inženýrství, 2. vydání ČVUT Praha, 1997, 165s. ISBN 80-01-01606-4 [6] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Český normalizační institut, Praha, 1995, 60 s. [7] Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Možnosti výuky v jazycích je nutné nadefinovat u předmětu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Možnosti výuky v jazycích je nutné nadefinovat u předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 35  0
        Písemka Písemka 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku