342-0609/02 – Provozní základna dopravních prostředků (PZDP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKA42 doc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je věnován problematice základních činností a povinností dopravní firmy ve vztahu k základním úkolům a povinnostem k provozu a údržbě dopravních prostředků, problematice provozních hmot a energie v provozu provozních jednotek kolejové a silniční dopravy a MHD, stavebně technickému řešení, základnímu, provoznímu strojnímu a dalšímu zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

. Provozní základna dopravních prostředků navazuje na předmět "Základy dopravy" a je věnován problematice základních činností a povinností dopravní firmy ve vztahu k základním úkolům a povinnostem k provozu a údržbě dopravních prostředků, problematice provozních hmot a energie v provozu provozních jednotek kolejové a silniční dopravy a MHD, stavebně technickému řešení, základnímu, provoznímu strojnímu a dalšímu zařízení. Osnova: 1. Úvod do problěmatiky provozu dopravních prostředků, základní pojmy. 2. Základní úkoly, činnosti a povinnosti dopravní firmy - evidenční a inventární stav vozidel, rozdělení provozních jednotek. 3. Stavebně technické řešení provozních jednotek - kolejiště a pozemní komunikace, stavební objekty provozních jednotek, stavebně technické řešení údržby dopravních prostředků. 4. Provozní strojní zařízení - zařízení pro otáčení a přesouvání vozidel, zařízení pro skladování, sušení a výdej písku. 5. Naftové a olejové hospodářství provozních jednotek. 6. Technické zařízení správkáren. 7. Pracovní prostředí a jeho ochrana. 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 9. Logistické zabezpeční provozních jednotek. 10. Kapacitní výpočty - výpočet potřeby odstavných stání, - výpočet spotřeby paliva, - kilometrický proběh mezi doplňováním paliva, - potřeba stanovišť pro doplňování vozidel provozními hmotami, - kapacita skladovacích ploch, - počet plánovaných údržbových zásahů, - potřeba stání k provádění Plánovaných údržbových zásahů v provozních jednotkách.

Povinná literatura:

Míková, J., Dresler, P., Hranoš, V., Škapa, P., Šmiraus, J.: M12 - Provoz a údržba vozidel pozemní dopravy. Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m12-provoz-a-udrzba-vozidel-pozemni-dopravy-27.html Škapa, P.: Provoz dep I, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0540-5. Škapa, P.: Provoz dep II, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0670-3. Hranoš V., Škapa P.: Vozové hospodářství I, VŠB TU Ostrava, 2004.

Doporučená literatura:

Antonický, S., Herzáň, F., Janotka, P.: Provoz dep, ALFA, Bratislava, 1984. Antonický, S., Herzáň, F., Janotka, P.: Provoz železničních hnacích vozidel, NADAS Praha 1984 (kniha). Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách. ČSN EN 590: Motorová paliva-Motorové nafty-Technické požadavky a metody zkoušení. Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Provozní základna dopravních prostředků navazuje na předmět "Základy dopravy" a je věnován problematice základních činností a povinností dopravní firmy ve vztahu k základním úkolům a povinnostem k provozu a údržbě dopravních prostředků, problematice provozních hmot a energie v provozu provozních jednotek kolejové a silniční dopravy a MHD, stavebně technickému řešení, základnímu, provoznímu strojnímu a dalšímu zařízení. Osnova: 1. Úvod do problěmatiky provozu dopravních prostředků, základní pojmy. 2. Základní úkoly, činnosti a povinnosti dopravní firmy - evidenční a inventární stav vozidel, rozdělení provozních jednotek. 3. Stavebně technické řešení provozních jednotek - kolejiště a pozemní komunikace, stavební objekty provozních jednotek, stavebně technické řešení údržby dopravních prostředků. 4. Provozní strojní zařízení - zařízení pro otáčení a přesouvání vozidel, zařízení pro skladování, sušení a výdej písku. 5. Naftové a olejové hospodářství provozních jednotek. 6. Technické zařízení správkáren. 7. Pracovní prostředí a jeho ochrana. 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 9. Logistické zabezpeční provozních jednotek. 10. Kapacitní výpočty - výpočet potřeby odstavných stání, - výpočet spotřeby paliva, - kilometrický proběh mezi doplňováním paliva, - potřeba stanovišť pro doplňování vozidel provozními hmotami, - kapacita skladovacích ploch, - počet plánovaných údržbových zásahů, - potřeba stání k provádění Plánovaných údržbových zásahů v provozních jednotkách.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku