342-0609/03 – Technical Base of Transport Vehicles (PZDP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student analyse data about a operation rail vehicle and public traffic vehicles, count place of fulfilment service mass, calculate count of maintenance hits and place for maintenance vehicle. Student design technical requirement on building equipment in depot.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Operational Base of transport follows the course "Fundamentals of transport" and discusses the basic activities and responsibilities of the transport company in relation to the essential duties and responsibilities for the operation and maintenance of vehicles , problems of consumables and energy in the operation of the operating units of rail and road transport and public transport , construction and technical solutions , primary , operating machinery and other devices. Syllabus : First Introduction to the problems of transport equipment , basic concepts. Second Basic tasks , activities and responsibilities of the transport company - accounting and inventory status of vehicles division operating units . 3rd Engineering solutions operating units - the rails and roads , buildings operating units , engineering solutions maintenance of vehicles . 4th Operating machinery - turning and moving vehicles , storage , drying and distribution of sand. 5th Oil and oil management operating units . 6th Technical equipment repair shops . 7th Working environment and its protection . 8th Health and safety at work. 9th Logistics Security Schemes operating units . 10th Capacity calculations - Calculation of parking spaces, - Calculation of fuel consumption - Mileage mileage between refueling , - The need for habitat replenishment vehicles operating materials , - Capacity of storage areas , - Number of planned maintenance interventions , - The need to stall the implementation of planned maintenance interventions in the operating units.

Compulsory literature:

Hranoš V., Škapa P.: Vozové hospodářství I, VŠB TU Ostrava, 2004. Škapa, P.: Provoz dep I, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0540-5. Škapa, P.: Provoz dep II, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0670-3.

Recommended literature:

ČSN EN 590: Motorová paliva-Motorové nafty-Technické požadavky a metody zkoušení. Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení). Antonický, S., Herzáň, F., Janotka, P.: Provoz dep, ALFA, Bratislava, 1984. Antonický, S., Herzáň, F., Janotka, P.: Provoz železničních hnacích vozidel, NADAS Praha 1984 (kniha). Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

písemná práce projekt - Provozní jednotka - organizační uspořádání, stavebně technické řešení PJ, kapacita PJ apod.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Sense railway depot Method assembling runs of driving vehicle Operating staff of driving vehicle Service mass Building and technical facilities of railway depot . Operating rules.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.