342-0609/03 – Provozní základna dopravních prostředků (PZDP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je věnován problematice základních činností a povinností dopravní firmy ve vztahu k základním úkolům a povinnostem k provozu a údržbě dopravních prostředků, problematice provozních hmot a energie v provozu provozních jednotek kolejové a silniční dopravy a MHD, stavebně technickému řešení, základnímu, provoznímu strojnímu a dalšímu zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

. Provozní základna dopravních prostředků navazuje na předmět "Základy dopravy" a je věnován problematice základních činností a povinností dopravní firmy ve vztahu k základním úkolům a povinnostem k provozu a údržbě dopravních prostředků, problematice provozních hmot a energie v provozu provozních jednotek kolejové a silniční dopravy a MHD, stavebně technickému řešení, základnímu, provoznímu strojnímu a dalšímu zařízení. Osnova: 1. Úvod do problěmatiky provozu dopravních prostředků, základní pojmy. 2. Základní úkoly, činnosti a povinnosti dopravní firmy - evidenční a inventární stav vozidel, rozdělení provozních jednotek. 3. Stavebně technické řešení provozních jednotek - kolejiště a pozemní komunikace, stavební objekty provozních jednotek, stavebně technické řešení údržby dopravních prostředků. 4. Provozní strojní zařízení - zařízení pro otáčení a přesouvání vozidel, zařízení pro skladování, sušení a výdej písku. 5. Naftové a olejové hospodářství provozních jednotek. 6. Technické zařízení správkáren. 7. Pracovní prostředí a jeho ochrana. 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 9. Logistické zabezpeční provozních jednotek. 10. Kapacitní výpočty - výpočet potřeby odstavných stání, - výpočet spotřeby paliva, - kilometrický proběh mezi doplňováním paliva, - potřeba stanovišť pro doplňování vozidel provozními hmotami, - kapacita skladovacích ploch, - počet plánovaných údržbových zásahů, - potřeba stání k provádění Plánovaných údržbových zásahů v provozních jednotkách.

Povinná literatura:

Míková, J., Dresler, P., Hranoš, V., Škapa, P., Šmiraus, J.: M12 - Provoz a údržba vozidel pozemní dopravy. Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m12-provoz-a-udrzba-vozidel-pozemni-dopravy-27.html Škapa, P.: Provoz dep I, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0540-5. Škapa, P.: Provoz dep II, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0670-3. Hranoš V., Škapa P.: Vozové hospodářství I, VŠB TU Ostrava, 2004.

Doporučená literatura:

Antonický, S., Herzáň, F., Janotka, P.: Provoz dep, ALFA, Bratislava, 1984. Antonický, S., Herzáň, F., Janotka, P.: Provoz železničních hnacích vozidel, NADAS Praha 1984 (kniha). Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách. ČSN EN 590: Motorová paliva-Motorové nafty-Technické požadavky a metody zkoušení. Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemná práce projekt - Provozní jednotka - organizační uspořádání, stavebně technické řešení PJ, kapacita PJ apod.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Provozní základna dopravních prostředků navazuje na předmět "Základy dopravy" a je věnován problematice základních činností a povinností dopravní firmy ve vztahu k základním úkolům a povinnostem k provozu a údržbě dopravních prostředků, problematice provozních hmot a energie v provozu provozních jednotek kolejové a silniční dopravy a MHD, stavebně technickému řešení, základnímu, provoznímu strojnímu a dalšímu zařízení. Osnova: 1. Úvod do problěmatiky provozu dopravních prostředků, základní pojmy. 2. Základní úkoly, činnosti a povinnosti dopravní firmy - evidenční a inventární stav vozidel, rozdělení provozních jednotek. 3. Stavebně technické řešení provozních jednotek - kolejiště a pozemní komunikace, stavební objekty provozních jednotek, stavebně technické řešení údržby dopravních prostředků. 4. Provozní strojní zařízení - zařízení pro otáčení a přesouvání vozidel, zařízení pro skladování, sušení a výdej písku. 5. Naftové a olejové hospodářství provozních jednotek. 6. Technické zařízení správkáren. 7. Pracovní prostředí a jeho ochrana. 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 9. Logistické zabezpeční provozních jednotek. 10. Kapacitní výpočty - výpočet potřeby odstavných stání, - výpočet spotřeby paliva, - kilometrický proběh mezi doplňováním paliva, - potřeba stanovišť pro doplňování vozidel provozními hmotami, - kapacita skladovacích ploch, - počet plánovaných údržbových zásahů, - potřeba stání k provádění Plánovaných údržbových zásahů v provozních jednotkách.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.