342-0610/02 – Dopravní systémy v intravilánu II (DSI 2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Jindřich Frič, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu bude obeznámen s problematikou posuzování vlivů opatření v silničním provozu navržených za účelem zvýšení bezpečnosti.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je navázat a prohloubit znalosti studentů získané v předmětu Dopravní systémy v intravilánu I. Předmět je tématicky zaměřen na oblast řízení dopravy ve městech a městských aglomeracích. Rovněž se zabývá se bezpečností při interakci různých druhů doprav a zásadami bezpečného uspořádání pozemních komunikací. Dále je věnován posuzování vlivů navržených opatření z hlediska zvýšení bezpečnosti a ekonomického efektu. V závěru semestru bude zmíněna také problematiku získávání a zvyšování kvalifikace účastníků silničního provozu.

Povinná literatura:

[1] Medelská, V. - Jirava, P. – Nop, D. – Rojan, J.: Dopravné inžinierstvo. Bratislava:Alfa, 1. vydání, 1991. ISBN 80-05-00737-X [2] ČSN 73 6056 Projektování místních komunikací. Ústav silničního hospodářství Praha [3] TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, Centrum dopravního výzkumu v. v. i., 2001 Brno [4] TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích [5] TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu [6] TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi [7] TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, EDIP s.r.o. 2006 [8] TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, 2000 Roadconsult

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Možnosti výuky v jazycích je nutné nadefinovat u předmětu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Možnosti výuky v jazycích je nutné nadefinovat u předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku