342-0610/02 – Transport Systems in Intravilan II (DSI 2)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jindřich Frič, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Absolvent předmětu bude obeznámen s problematikou posuzování vlivů opatření v silničním provozu navržených za účelem zvýšení bezpečnosti.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je navázat a prohloubit znalosti studentů získané v předmětu Dopravní systémy v intravilánu I. Předmět je tématicky zaměřen na oblast řízení dopravy ve městech a městských aglomeracích. Rovněž se zabývá se bezpečností při interakci různých druhů doprav a zásadami bezpečného uspořádání pozemních komunikací. Dále je věnován posuzování vlivů navržených opatření z hlediska zvýšení bezpečnosti a ekonomického efektu. V závěru semestru bude zmíněna také problematiku získávání a zvyšování kvalifikace účastníků silničního provozu.

Compulsory literature:

[1] Medelská, V. - Jirava, P. – Nop, D. – Rojan, J.: Dopravné inžinierstvo. Bratislava:Alfa, 1. vydání, 1991. ISBN 80-05-00737-X [2] ČSN 73 6056 Projektování místních komunikací. Ústav silničního hospodářství Praha [3] TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, Centrum dopravního výzkumu v. v. i., 2001 Brno [4] TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích [5] TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu [6] TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi [7] TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, EDIP s.r.o. 2006 [8] TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, 2000 Roadconsult

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Možnosti výuky v jazycích je nutné nadefinovat u předmětu

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Možnosti výuky v jazycích je nutné nadefinovat u předmětu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 50  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer