342-0612/01 – Automotive Engines (AM)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Michal Richtář, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GEB003 Ing. Pavel Gebauer
KUT034 Lukáš Kutěj
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student se seznámí s konstrukcí motoru, příslušenstvím a charkteristikami.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Princip práce spalovacího motoru.Skutečné oběhy. Indikátorové diagramy. Popis průběhu. Příprava paliva. Karburátory, vstřikovací zařízení u zážehových a vznětových motorů. Směšovače u plynových motorů. Zapalovací zařízení, seřizování. Rozvody spalovacích motorů. Příslušenství motoru.Indikátorový diagram a porovnání.Konstrukce motoru.Emise spalovacího motoru, vliv na životní prostředí.

Compulsory literature:

KYSELA, TOMČALA: Spalovací motory I.. VŠB . Technická univerzita Ostrava, 2001. GROHE: Benzinové a naftové motory. Alfa Bratislava, 1981.

Recommended literature:

TRNKA, URBAN: Spalovacie motory I. Vydavatelství Alfa Bratislava , 1992. MACEK, SUK: Spalovací motory I.: Skripta ČVUT Praha 1996. ŠTOSS: Spalovací motory I. Skripta VUT Brno 1992. KOŽOUŠEK: Teorie spalovacích motorů. SNTL Praha, 1971

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Kontrola proběhne formou písemné práce.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Spalovací motory – přeměna energií 2 Rozdělení spalovacích motorů 3 Hlavní konstrukční části 4 Činnost spalovacích motorů 5 Výpočet hlavních rozměrů Indikátorové diagramy 6 Tvorba a hoření směsi – spalovací prostory 7 Výměna náplně – rozvodový mechanismus dvoudobých a čtyřdobých motorů 8 Zapalování – zapalovací soustava 9 Příslušenství motorů 10 Rozvodové diagramy 11 Spolupráce motor převodovka 12 Možnosti zvyšování výkonu 13 Charakteristiky spalovacích motorů 14 Emise spalovacích motorů Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Spalovací motory – přeměna energií 2 Rozdělení spalovacích motorů 3 Hlavní konstrukční části 4 Činnost spalovacích motorů 5 Výpočet hlavních rozměrů Indikátorové diagramy 6 Tvorba a hoření směsi – spalovací prostory 7 Výměna náplně – rozvodový mechanismus dvoudobých a čtyřdobých motorů 8 Zapalování – zapalovací soustava 9 Příslušenství motorů 10 Rozvodové diagramy 11 Spolupráce motor převodovka 12 Možnosti zvyšování výkonu 13 Charakteristiky spalovacích motorů 14 Emise spalovacích motorů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Written exam Written test 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.