342-0614/01 – Strojní zařízení (SZ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIV0024 Ing. Jan Diviš
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZAD0009 Ing. František Zádrapa
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení se se základy technického kreslení a aplikací strojních součástí v oblasti úpravnictví a zpracování odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení se se základy technického kreslení a aplikací strojních součástí v oblasti úpravnictví a zpracování odpadů. Čtení strojnických výkresů, konstruování strojů a zařízení pro procesy v úpravnické a ekologické oblasti. Tendence inovačních aktivit v oboru.

Povinná literatura:

Szlachta, T., Havlík, J.: Základy strojnictví I., VŠB-TU Ostrava 1996 Kříž, R.: Strojnické tabulky II.-Pohony, Montanex 1997 Zelený, J.: Stavba strojů - strojní součásti, Computer Press Brno 2003 Dejl, Z.: Konstrukce strojů a zařízení I.: Spojovací části strojů - návrh, výpočet, konstrukce, Montanex 2000.

Doporučená literatura:

Szlachta, T., Havlík, J.: Základy strojnictví I., VŠB-TU Ostrava 1996 Kříž, R.: Strojnické tabulky II.-Pohony, Montanex 1997 Zelený, J.: Stavba strojů - strojní součásti, Computer Press Brno 2003 Dejl, Z.: Konstrukce strojů a zařízení I.: Spojovací části strojů - návrh, výpočet, konstrukce, Montanex 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Forma 2 testů s vypracovanou rešerší.

E-learning

Není

Další požadavky na studenta

K dispozici jsou všechny požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Př.: Úvod do předmětu, náplň, souvislosti. Požadavky na technickou úroveň strojních zařízení, patenty, licence.Technická dokumentace, výkresy, formáty, měřítka, čáry, požadavky na dokumentaci Cv.: Náplň a charakter práce ve cvičeních, podmínky zápočtu, seznámení se zadáním započtových programů 2. Př.: Zobrazování na technických výkresech, možnosti kreslení na PC, rovině a prostoru, umísťování obrazů, kreslení řezů, průřezů, druhy, kreslení průniku Cv.: Zobrazovaní těles, řezů, obrazů. 3. Př.: Kótování, základní pojmy,kreslení kótovacích, pomocných a odkazových čar,zapisování kót, kótování tvarových prvků strojních součástí, rovinných ploch, válcových ploch,kuželů, děr, roztečí, hranolů, jehlanů. Hlavní zásady kótování. Zápichy,středící důlky. Cv.: Kótování na výkresech 4. Př.:Lícování, jednotná soustava tolerancí, základní pojmy v lícování, tolerance a úchylky tvaru, polohy, mezní úchylky, kótování a tolerování, soustava jednotné díry a hřídele, drsnost Cv.:Aplikace lícování na hřídele a díry 5. Př.: Vlastnosti, namáhání, železné kovy,neželezné kovy, ochrana povrchu. Plasty, keramika. Cv.:Kreslení součástí, hřídel, kótování. 6. Př.:Výrobní výkresy, výkresy sestavné, odlitků, svařenců. Náčrty od ruky. Cv.:Kreslení součástí. 7. Př.:Části strojů, spojovací součásti-šrouby, matice,podložky,závlačky,pera, klíny, zděře, tlaková a svěrná spojení, lepení,pájení, šroubová spojení, potrubí Cv.:Procvičování aplikací se šrouby, pery.... 8. Př.:Hřídele, osy, tření, ložiska, kluzná a valivá. Pružiny,typy funkce. Válcové pružiny, listové a speciální. Příklady aplikací. Cv.:Kreslení vybraných strojních celků a výpočty brzd 9. Př.:Spojky typy, rozdělení, mechanické neovladatelné, ovladatelné, hydraulické, elektrické Cv.:Výpočet spojky, volba typu, kreslení, schématické znázornění 10. Př.:Převody, Třecí převody, řemenové převody, ozubené převody, novinky z oblasti převodů Cv.:Výpočet převodů, třecí a ozubený 11. Př.:Mechanismy, šroubový mechanismus, klikový mechanismus, vačkový mechanismus, výstředníkový mechanismus, pákový mechanismus Cv.: Konstrukční aplikace mechanismů 12. Př.:Konstrukční aplikace v oblasti úpraven vod, komunálních odpadů, potrubí a příslušenství, (ventil, kohout,klapka,šoupátko, dilatace potrubí, ochrana potrubí proti korozi, bludným proudům, abrazi, erozi) Cv.: Exkurse 13. Př.:Zadání konstrukčního úkolu, tvůrčí konstrukční činnost, analýza konstrukce a jejich prvků Cv.:.Exkurse 14. Př.: Rezerva, konzultace Cv.: Závěr cvičení, hodnocení, udělování zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 12  0 3
                Písemka Písemka 6  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 22  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní