342-0616/01 – Vehicles Reliability and Renewal (SaOV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Zkoušky spolehlivosti a metody výpočtu pro cenzurované soubory dat. Obnova vozidel, vztah mezi bezporuchovostí, opravitelnotní a zajištěním údržby. Numirecké metody simulace bezporuchovosti. Logistické zabezpečení údržby a obnovy.

Teaching methods

Summary

Základní pojmy, histogramy,zákony rozdělení pravděpodobnosti Zkoušky spolehlivosti, zkušební plány, T plány, R plány Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti s využitím testování hypotéz Odhad parametrů W2p rozdělení se zadanou úrovní konfidence Zkrácené zkoušky spolehlivosti, neparametrické testy Teorie obnovy, součinitel pohotovosti, funkce obnovy, hustota obnovy. Vzájemný vztah bezporuchovosti a udržovatelnosti s využitím náhodného vektoru Vzájemný vztah udržovatelnosti a zajištěnosti údržby s využitím náhodného vektoru Optimální délka života vozidla, Brownova metoda, metoda exponenciálních trendů Optimální interval plánovaných prohlídek Numerické metody simulace Údržbové systémy a logistické zajištění údržby

Compulsory literature:

Daněk, A., Široký, J: Teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-568-3

Recommended literature:

Daněk, A., Široký, J., Famfulík, J.: Výpočetní metody obnovy dopravních prostředků, Repronis Ostrava, 1999 Daněk, A., Richtář, M.: Cvičení z teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0249-X

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.