342-0619/01 – Vozidlové motory (VMo)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Michal Richtář, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Richtář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRE051 Ing. Pavel Dresler
LIN057 Ing. Martin Lindovský
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student dokáže popsat konstrukční části spalovacího motoru. Bude umět definovat problémy vznikající v souvislosti s průběhem hoření. Dokáže se orientovat v problematice ideálních a skutečných oběhů pístových spalovacích motorů. Dokáže popsat problematiku výměny náplně válce a charakteristiky vozidlových motorů. Bude umět vyjádřit účinnosti spalovacího motoru a popsat metody vedoucí ke zvyšování různých druhů účinností. Bude umět definovat podmínky potřebné k sestavení 0-D matematického modelu motoru. Bude umět navrhnout a pevnostně zkontrolovat klikový mechanismus spalovacího motoru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Spalovací motor je stále nejrozšířenější zdroj energie pro pohon vozidla. V dnešní době dochází vlivem zavedení přísných emisních norem ke snižování zdvihového objemu motoru při zachování provozních parametrů. Tomuto procesu se říká downsizing. Studenti se v předmětu vozidlové motory blíže seznámí s moderními konstrukčním řešením vozidlových motorů, seznámí se s metodami zvyšování účinnosti termodynamického oběhu spalovacího motoru. Součástí předmětu je také návrh a výpočet konstrukčního řešení ojnice za použití moderních návrhářských a výpočetních metod. U kolejových vozidel je v dnešní době z hlediska spalovacích motorů důležitá spolupráce motoru a generátoru což je princip diesel-elektrické trakce. S tímto tématem se studenti v předmětu také seznámí.

Povinná literatura:

KYSELA, TOMČALA: Spalovací motory I.. VŠB . Technická univerzita Ostrava, 2001. GROHE: Benzinové a naftové motory. Alfa Bratislava, 1981. MACEK, Jan. Spalovací motory. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1050-156. HEYWOOD, John B. Internal combustion engine fundamentals. New York: McGraw-Hill, c1988, xxix, 930 p., [2] p. of plates. ISBN 00-702-8637-X.

Doporučená literatura:

PÍŠTĚK, Václav a Josef ŠTĚTINA. Výpočetní metody ve stavbě spalovacích motorů: Určeno pro posl. fak. strojní. Vyd. 1. Brno: VUT, 1991, 129 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0368-3. SCHÄFER, Edited by Richard van Basshuysen and Fred. Internal combustion engine handbook basics, components, systems, and perspectives. Warrendale, Pa. (400 Commonwealth Dr., Wallendale PA USA): Society of Automotive Engineers, 2004. ISBN 978-076-8071-962. MARTYR, A. J.; PLINT,M. A., Engine testing theory and practice. 3. Vyd. V Oxfordu: Elsevier’s Science & Technology, 2007, 442 s. ISBN-13: 978-0-7506-8439-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test znalostí studentů v půli semestru a na jeho konci.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Přednáška Rozdělení aut.motorů (zážehové,vznětové), charakteristiky jednotl.druhů motorů, hlavní výkonnostní parametry píst.spal.motorů (konstrukční, provozní, tepelné veličiny, měrné technické parametry) 2. Přednáška Tepelné oběhy skut.spalovacích motorů (indik.diagramy, ukazatele prac.oběhů, tepelná bilance spalovacího motoru, charakteristiky píst.spalovacích motorů) 3. Přednáška Základní poznatky spalovacího procesu, paliva (požadavky, zákl.vlastnosti, druhy), hoření ve spalovacím prostoru (zákl.předpoklady, thermochemické reakce, disociace při spal.procesu, spotřeba vzduchu). 4. Přednáška Hlavní fáze pracovního oběhu,tvoření směsi zážehového (karburátor,vstřikování benzínu, směšovače a vstřikování plynu), poruchy průběhu spal.procesu (detonační hoření, předčasný zážeh směsi, vznícení směsi při zast.motoru). 5.Přednáška Hlavní fáze pracovního oběhu,tvoření směsi vznětového motoru (tvorba směsi, spalovací prostory, vstřikovací čerpadlo, palivová soustava naft.motoru) 6. Přednáška Regulace výkonu píst.spal.motorů (kvantitativní, kvalitativní, smíšená), zvyšování výkonu motorů-přeplňování 7. Přednáška Konstrukční koncepce automobilových spal.motorů (uspořádání válců, mechanické problémy píst.motorů-sil.a kin.poměry, tepelné problémy PSM) 8. Přednáška Konstrukce aut.pístových motorů (blok,válce,píst-tepelné zatížení,pístní čep, pístní kroužky) 9.Přednáška Konstrukce aut.pístových motorů (klik.hřídel-druhy, ojnice, hlava válce-ventily, spalovací prostory, vačkový hřídel-vačky, chlazení a mazání, oleje ) 10. Přednáška Netradiční automobilové motory (Wankel, Stirling, Ericsson, elektropohon) Negativní vlivy automobilových motorů na životní prostředí (chemické, mechanické, tepelné, CO, HC, Nox, PM, zdravotní rizika). 11. Přednáška Snižování emisí výfuk.škodlivin (katalyzátory), limity výf.škodlivin, předpisy EHK 15,49,83 emisní test ETC 12. Přednáška Motory osobních automobilů, nákladních aut. , autobusů (základní vlastnosti,druhy, uspořádání) 13. Přednáška Zkoušení automobilových motorů, zkoušky za účelem zjištění provozních veličin, emisí škodlivin 14. Přednáška Exkurze v DPO a.s.( měření emisí PSM, zkoušení olejů, testování motorů diagnostikou)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2009/2010 letní