342-0619/03 – Vozidlové motory (VMo)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Michal Richtář, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Richtář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRE051 Ing. Pavel Dresler
MUC0059 Ing. Petra Mücková
PEJ023 Ing. Pavel Pejčoch
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student dokáže popsat konstrukční části spalovacího motoru. Bude umět definovat problémy vznikající v souvislosti s průběhem hoření. Dokáže se orientovat v problematice ideálních a skutečných oběhů pístových spalovacích motorů. Dokáže popsat problematiku výměny náplně válce a charakteristiky vozidlových motorů. Bude umět vyjádřit účinnosti spalovacího motoru a popsat metody vedoucí ke zvyšování různých druhů účinností. Bude umět definovat podmínky potřebné k sestavení 0-D matematického modelu motoru. Bude umět navrhnout a pevnostně zkontrolovat klikový mechanismus spalovacího motoru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Spalovací motor je stále nejrozšířenější zdroj energie pro pohon vozidla. V dnešní době dochází vlivem zavedení přísných emisních norem ke snižování zdvihového objemu motoru při zachování provozních parametrů. Tomuto procesu se říká downsizing. Studenti se v předmětu vozidlové motory blíže seznámí s moderními konstrukčním řešením vozidlových motorů, seznámí se s metodami zvyšování účinnosti termodynamického oběhu spalovacího motoru. Součástí předmětu je také návrh a výpočet konstrukčního řešení ojnice za použití moderních návrhářských a výpočetních metod. U kolejových vozidel je v dnešní době z hlediska spalovacích motorů důležitá spolupráce motoru a generátoru což je princip diesel-elektrické trakce. S tímto tématem se studenti v předmětu také seznámí.

Povinná literatura:

KYSELA, TOMČALA: Spalovací motory I.. VŠB . Technická univerzita Ostrava, 2001. GROHE: Benzinové a naftové motory. Alfa Bratislava, 1981. MACEK, Jan. Spalovací motory. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1050-156. HEYWOOD, John B. Internal combustion engine fundamentals. New York: McGraw-Hill, c1988, xxix, 930 p., [2] p. of plates. ISBN 00-702-8637-X.

Doporučená literatura:

PÍŠTĚK, Václav a Josef ŠTĚTINA. Výpočetní metody ve stavbě spalovacích motorů: Určeno pro posl. fak. strojní. Vyd. 1. Brno: VUT, 1991, 129 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0368-3. SCHÄFER, Edited by Richard van Basshuysen and Fred. Internal combustion engine handbook basics, components, systems, and perspectives. Warrendale, Pa. (400 Commonwealth Dr., Wallendale PA USA): Society of Automotive Engineers, 2004. ISBN 978-076-8071-962. MARTYR, A. J.; PLINT,M. A., Engine testing theory and practice. 3. Vyd. V Oxfordu: Elsevier’s Science & Technology, 2007, 442 s. ISBN-13: 978-0-7506-8439-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace částečných výsledků samostatného projektu během semestru Odevzdání technické zprávy k projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Rozdělení spalovacích motorů, princip funkce, základní parametry motorů, konstrukční části vozidlových motorů 2.Charakteristiky vozidlových motorů 3.Geometrické parametry vozidlových motorů a kinematika klikového mechanismu 4.Paliva a palivová směs pístových spalovacích motorů 5.Idealizované a skutečné oběhy pístových spalovacích motorů 6.Proces spalování v pístových spalovacích motorech 7.Výměna náplně válce 8.Modelování oběhu pístových spalovacích motorů 9.Dynamika klikového mechanismu 10.Vyvažování motoru 11.Zvyšování účinnosti vozidlových motorů 12.Motory drážních vozidel 13.Měření a zkoušení vozidlových motorů 14.Wankelův, Stirlingův motor, Spalovací turbíny a elektromotory. Cvičení: 1.Zadání samostatného projektu (simulace vývojového týmu) 2-5.Rešeršní a návrhová část projektu 6.Dílčí obhajoba rešeršní a návrhové části projektu 7.Tvorba výpočetního modelu motoru 8.Zjednodušené pevnostní výpočty klikového mechanismu 9-13.Výpočetní část projektu a dílčí obhajoba projektu 14.Závěrečná obhajoba projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Studenti musí mít účast na cvičeních min. 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání zápočtu studenti musí odevzdat a obhájit všechny zadané semestrální projekty. Na základě udělení zápočtu mohou studenti složit zkoušku, jež se skládá z písemné a ústní části. ISP - Povinné konzultace, student si individuálně domluví termíny konzultací s vyučujícím.

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 100% účast ve výuce dle rozvrhu. V případě absence z vážných důvodů si student domluví s vyučujícím termín individuálních konzultací.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání zápočtu studenti musí odevzdat a obhájit všechny zadané semestrální projekty. Na základě udělení zápočtu mohou studenti složit zkoušku, jež se skládá z ústní části. ISP - Povinné konzultace, student si individuálně domluví termíny konzultací s vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.