342-0621/01 – Provoz silniční a městské dopravy (PSaMD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat systém hromadné osobní dopravy z hlediska technologického, provozně-ekonomického a kvalitativního, rozpoznat a formulovat dopravní problémy, navrhnout řešení dopravního systému, shrnout a zhodnotit důsledky a účinky navržených změn v oblastech kvality dopravy, použité techniky a technologie, organizace, ekonomiky a životního prostředí. Provést hodnocení dopravního systému, změn a dopadů s využitím studovaných metod. Dovednosti prokázat vyřešením semestrálního projektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Technologie, organizace, řízení a ekonomika silniční a městské hromadné osobní dopravy. Charakteristické znaky osobní dopravy, technologické prvky pravidelné hromadné osobní dopravy. Výkony a kvalita dopravy. Tvorba systému hromadné osobní dopravy, dělba přepravní práce mezi MHD a IAD. Dispečerské řízení a koordinace dopravy. Provozně ekonomické charakteristiky hromadných osobních dopravních prostředků. Státní dopravní politika.Tvorba jízdního řádu, grafikonu. Tvorba dopravního systému MHD. Model dopravní obsluhy území, tvorba dopravní sítě MHD. Technologie silniční nákladní dopravy, obrat, nakládka, vykládka. Výkony v silniční nákladní dopravě a zasilatelství. Časové a výkonové využití vozidel silniční nákladní dopravy. Projekt technologie dopravy na lince.

Povinná literatura:

SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy I. VŠB-TU Ostrava, 1.vyd., 2000, ISBN 80-7078-735-X SUROVEC, P.: Technológia hromadnej osobnej dopravy. EDIS ŽU Žilina, 1.vyd., 1998, ISBN 80-7100-494-4 SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy II. VŠB-TU Ostrava, 1.vyd., 2004, ISBN 80-248-0710-6 SUROVEC, P.: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy. EDIS ŽU Žilina, 1.vyd., 1998, ISBN 80-7100-586-X Olivková, I.: Provoz a ekonomika dopravy, VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3271-5 Dostupné z http://www.vvvd.cz/m16-provoz-a-ekonomika-dopravy-31.html

Doporučená literatura:

CISKO, Š. – SUROVEC, P.: Zbierka príkladov z prevádzky a ekonomiky cestnej a mestskej dopravy. ALFA Bratislava, 1.vyd., 1981 HABARDA, D.: Modernizácia mestskej koľajovej dopravy. EDIS ŽU Žilina, 1.vyd., 2003. ISBN 80-8070-057-5 http://issuu.com/michdor/docs/m16_text?e=7481937/1598817 http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zdopr/02_SD.pdf http://kds.vsb.cz/mhd/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce „Návrh technologie dopravy na lince MHD“. Test 1 Test 2

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek 1 Postavení a funkce hromadné osobní dopravy, hybnost, požadavky na dopravu. Charakteristické znaky MHD. Systémová analýza v hromadné osobní dopravě. 2 Přepravní špička a její vlivy. Interval dopravy, oběžná doba a její složky, rychlost, přepravní vzdálenost. 3 Přepravní kapacita linky. Grafikon dopravy. Jízdní řád a jeho tvorba. Technologické výpočty. 4 Výkony hromadné osobní dopravy. Ukazatele časového a výkonového využití vozidel hromadné osobní dopravy. 5 Kvalita v dopravě. Metody multikriteriálního hodnocení osobní a nákladní dopravy. 6 Vznik a rozdělení přepravních vztahů. Tvorba systému hromadné osobní dopravy. Integrovaný systém osobní dopravy. 7 Dělba přepravní práce.Výběr dopravního prostředku. Provozně ekonomická hlediska výběru vozidla. 8 Tvorba dopravního systému MHD. Model dopravní obsluhy obydleného území. Dopravní síť a její charakteristiky. 9 Tvorba dopravní sítě MHD. Časová a prostorová dostupnost hromadné osobní dopravy. 10 Technologické prvky silniční nákladní dopravy. Rychlost, kapacita, doba nakládky a vykládky, přepravní vzdálenost, normy. 11 Doba obratu v silniční nákladní dopravě, doba provozu, technologie provozu návěsů a přívěsů, souprav a sklápěčů. 12 Výkony v silniční nákladní dopravě a zasilatelství. Výpočty a zjišťování. Součinitele časového a výkonového využití vozidel v nákladní dopravě. 13 Vliv technicko – hospodářských ukazatelů na výkony a na náklady silniční nákladní dopravy. 14 Řízení dopravy. Státní dopravní politika v osobní a nákladní dopravě. Program cvičení 1 Seminář k problematice hromadné osobní dopravy. Diskuse. 2 Technologické výpočty oběhu vozidel na lince. 3 Výpočty výkonů, počtu vozidel na lince, intervalu dopravy. 4 Zadání projektu „Návrh technologie dopravy na lince MHD“. 5 Výpočty podkladů pro projekt. Konstrukce grafikonu dopravy. 6 Řešení grafikonu dopravy, špička, sedlo, bezpečnostní přestávky. 7 Sestavení jízdních řádů pro cestující a pro vozidla. 8 Kontrolní test 1. Diskuse k řešení projektu. 9 Tabulka výkonů řidičů a autobusů, výpočet potřebného počtu řidičů. 10 Rozpis směn řidičů na zvolený měsíc a den. 11 Výpočet výsledných hodnot projektu. 12 Kontrolní test 2. Konfrontace údajů, kontrola řešených projektů. 13 Výpočet nákladů na lince ze zadaných hodnot přímých a nepřímých nákladů. 14 Výběr dopravního prostředku, hodnocení projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2012/2013 letní
2009/2010 letní