342-0630/01 – Nekonvenční metody řešení optimalizačních problémů (NMOP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi předmětu získají poznatky o principech metod určených k modelování a řešení optimalizačních problémů, jejichž užívání v dopravní praxi není dosud příliš rozšířeno. Jejich použití přichází v úvahu zejména v situacích, kdy konvenční optimalizační metody (teorie grafů, lineární programování, teorie hromadné obsluhy apod.) při řešení úloh selhávají buď z důvodu nedostatečné teoretické rozpracovanosti vhodného řešícího aparátu nebo z důvodu značné výpočetní složitosti řešené úlohy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku nekonvenčních metod řešení optimalizačních problémů, které jsou obecně akceptovány jako náhrada za metody, jejichž výsledkem je dosažení optimálních řešení. K řešení optimalizačních problémů jsou v předmětu využívány zejména Petriho sítě a metody umělé inteligence (genetické algoritmy, neuronové sítě, rojová inteligence). Stručná zmínka bude věnována i principům pokročilých heuristických (metaheuristických) metod (simulated annealing, tabu search).

Povinná literatura:

MARKL, J.. Petriho sítě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. http://www.cs.vsb.cz/markl/pn/index.html DOSTÁL, P.. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 340 s. ISBN 978-80-7204-605-8 JANÁČEK, J.. Optimalizace na dopravních sítích. Žilina: ŽU v Žiline, 2006. 2. vydání, 248 s. ISBN 80-8070-586-0

Doporučená literatura:

MARČEK, D.; MARČEK, M.. Neurónové siete a ich aplikácie. Žilina: ŽU v Žiline, 2006. 223 s. ISBN 80-8070-497-X ZELINKA, I.; OPLATKOVÁ, Z.; ŠEDA, M.; OŠMERA, P.; VČELAŘ, F.. Evoluční výpočetní techniky - principy a aplikace. Praha: BEN - technická literatura, 2008. 534 s. ISBN 978-80-7300-218-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Petriho sítě Genetické algoritmy Neuronové sítě Metaheuristiky - Simulated Annealing, Tabu Search Ukázky aplikací nekonvenčních metod na úlohách z dopravní praxe

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku