342-0633/01 – Dopravní prostředky (DPr)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se se stavbou silničních a kolejových vozidel. Rozdělení a druhy silničních vozidel, základní údaje o vozidlech, koncepce, dynamika jízdy v podélném směru, hnací síla a jízdní odpory, brzdění

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit se se stavbou silničních a kolejových vozidel. Rozdělení a druhy silničních vozidel, základní údaje o vozidlech, koncepce, dynamika jízdy v podélném směru, hnací síla a jízdní odpory, brzdění silničních vozidel. Automobilové spojky, volnoběžka. Převodovky automobilů, druhy, účel, činnost, konstrukce, rozvodovky. Rámy, nápravy, nezávislé zavěšení kol. Brzdové soustavy. Karosérie, druhy. Inteligentní vozidlo, navigační systémy. Rozdělení kolejových vozidel. Odpory vozidel. Podélné síly působící na vozidlo Základní konstrukční části kolej. vozidel – pojezd, svislé vypružení. Základní konstrukční části kolej. vozidel – rámy. Základní konstrukční části kolej. vozidel – spřáhl. a nar. ústrojí, nástavba. Brzdy kolej. vozidel, mechanická část, pneumatická část. Mechanický a hydrodynamický přenos výkonu. Elektrický přenos výkonu. Komfort (čas) pro nástup a výstup. Jízdní a kapacitní vlastnosti soupravy. Zohlednění hendikepovaných cestujících.

Povinná literatura:

MATĚJKA, R.: Vozidla silniční dopravy I. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1981 MATĚJKA, R.: Vozidla silniční dopravy II. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1981 VLK, F.: Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000 ANTONICKÝ, S., DANĚK,J. Základy dopravního inženýrství. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 1999 MÜLLER, J a kol. Mobilní prostředky, trakční zařízení I a II. Ostrava : VŠB- TU Ostrava 1999 ŠVEJNOCH, V: Teorie kolejových vozidel, ČVUT Praha, 1991

Doporučená literatura:

MÜLLER, J a kol. Mobilní prostředky, trakční zařízení I a II. Ostrava : VŠB- TU Ostrava 1999 ŠVEJNOCH, V: Teorie kolejových vozidel, ČVUT Praha, 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt a písemná práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičení dle interní směrnice FAST. Odevzdání programů v řádných termínech, splnění kvalitativních požadavků kladených na programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozdělení a druhy silničních vozidel, základní údaje o vozidlech, koncepce, dynamika jízdy v podélném směru, hnací síla a jízdní odpory, brzdění silničních vozidel. Automobilové spojky, volnoběžka. Převodovky automobilů, druhy, účel, činnost, konstrukce, rozvodovky. Rámy, nápravy, nezávislé zavěšení kol. Brzdové soustavy. Karosérie, druhy. Inteligentní vozidlo, navigační systémy. Rozdělení kolejových vozidel. Odpory vozidel. Podélné síly působící na vozidlo Základní konstrukční části kolej. vozidel – pojezd, svislé vypružení. Základní konstrukční části kolej. vozidel – rámy. Základní konstrukční části kolej. vozidel – spřáhl. a nar. ústrojí, nástavba. Brzdy kolej. vozidel, mechanická část, pneumatická část. Mechanický a hydrodynamický přenos výkonu. Elektrický přenos výkonu. Komfort (čas) pro nástup a výstup. Jízdní a kapacitní vlastnosti soupravy. Zohlednění hendikepovaných cestujících.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku