342-0634/01 – Organizace dopravy (ODop)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Jindřich Frič, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s problematikou organizace a řízení silniční a městské dopravy, teorie dopravního proudu, křižovatkami, chováním účastníků silniční dopravy, dopravní nehodovostí apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá komplexně problematikou organizace dopravy. Studenti budou seznámeni s teorií i praxí realizace dopravních průzkumů – měření rychlostí a dalších parametrů dopravního proudu, sledování chování účastníků silničního provozu, hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti atp. Dále předmět obsahuje seznámení s teorií dopravního proudu, možnostmi jeho homogenizace, s dopravními systémy a režimy. Podstatná část se věnuje praktickému osvojení znalostí s aplikací jednotlivých dopravních režimů organizace a řízení dopravy s důrazem na zklidňování dopravy v příslušném území, zohlednění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a smyslového vnímání.

Povinná literatura:

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích Medelská, Jirava , Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo, Alfa Bratislava 1991 Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích. CDV Brno, 2006 Kočárková, D. Slabý, P. Kocourek, J. Jacura, M.:Dopravní inženýrství. Praha. ČVUT Metodika provádění bezpečnostního auditu. CDV Brno, 2006 Metodika provádění bezpečnostní inspekce. CDV Brno, 2007 ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 736110 Projektování místních komunikací ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod. CDV Brno, 1999

Doporučená literatura:

Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C. 1985. Jacquemart, G.: Modern Roundabout Practice in the United States. National Academy Press, Washington, D.C., 1998, 74 s. ISBN 0-309-06120-2. Morlok, E. K. Introduction to Transportation Engineering and Planning. USA. ISBN 0-07-043132-9 Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 158 s. ISBN 80-248-1030-1 Křivda, Vladislav. Základy organizace a řízení silniční dopravy. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3 Medelská V., Jirava P., Nop D., Rojan J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt na zadané téma. Způsob kontroly individuálních prací studentů – individuální rozprava k průběhu řešení projektu a jeho výsledkům

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičení dle interní směrnice FAST. Odevzdání programů v řádných termínech, splnění kvalitativních požadavků kladených na programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Student se seznámí s problematikou organizace a řízení silniční a městské dopravy, teorie dopravního proudu, křižovatkami, chováním účastníků silniční dopravy, dopravní nehodovostí apod.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku