342-0635/01 – Teorie dopravy I (TDop1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí zvládat využívání exaktních přístupů pro řešení vybraných typů rozhodovacích úloh v podmínkách dopravního inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je koncipován jako předmět teoretického základu studia. Jeho věcná náplň je tvořena optimalizačními metodami a jejich aplikacemi na konkrétní problémy dopravně-inženýrské praxe. Při řešení jednotlivých problémů bude kladen důraz na správnou verbální formulaci problému, možnosti efektivního opatřování vstupních dat a jejich přípravu pro další řešení, volbu vhodného řešícího aparátu, sestavu matematického modelu řešeného problému, volbu správné řešící metody a věcnou interpretaci získaných výsledků. K vlastnímu řešení sestavených modelů bude využíván optimalizační software Xpress-IVE.

Povinná literatura:

Cenek, P.; Klima, V.; Janáček, J.. Optimalizace dopravních a spojových procesů. Žilina: VŠDS v Žilině, 1994. ISBN 80-7100-197-X Černý, J.; Kluvánek, P.. Základy matematickej teórie dopravy. Bratislava: VEDA, 1991. ISBN 80-224-0099-8. Daganzo, C.,F.. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations, Mesa: Emerald, Inc., 2008. ISBN 978-0-08-042785-0 Daněk, J.; Teichmann, D.. Optimalizace dopravních procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0996-6 Pastor, O.; Tuzar, A.. Teorie dopravních systémů. Praha: Wolters Kluwer, 2007. ISBN 978-80-7357-285-3 Schöbel, A.. Optimization in Public Transport. New York: Springer, 2006. ISBN 978-0-38-732896-6

Doporučená literatura:

Daganzo, C.,F.. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations, Mesa: Emerald, Inc., 2008. ISBN 978-0-08-042785-0 Daněk, J.; Teichmann, D.. Optimalizace dopravních procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0996-6 Pastor, O.; Tuzar, A.. Teorie dopravních systémů. Praha: Wolters Kluwer, 2007. ISBN 978-80-7357-285-3 Schöbel, A.. Optimization in Public Transport. New York: Springer, 2006. ISBN 978-0-38-732896-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt : Návrh světelného řízení křižovatky metodami lineárního programování Způsob kontroly individuálních prací studentů : individuální rozprava k průběhu řešení projektu a jeho výsledkům

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičení dle interní směrnice FAST. Odevzdání programů v řádných termínech, splnění kvalitativních požadavků kladených na programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Význam matematické teorie dopravy, základní úlohy o dopravních systémech a jejich klasifikace Řešící nástroje operační analýzy a jejich uplatnění při řešení úloh matematické teorie dopravy - úvod do problematiky teorie grafů, lineárního programování a teorie hromadné obsluhy Elementární konstrukční úlohy na dopravních sítích Distanční problémy v dopravních sítích Dynamika jízdy kompletu úsekem Toky v dopravních sítích, možnosti jejich modelování a řízení Dopravní proudy, jejich charakteristiky a vlastnosti, základní úlohy o interakci dopravních proudů, kinematická teorie dopravního proudu Optimalizace vstupů kompletů do úseků Optimální řízení vstupů proudů do křižovatek, liniová koordinace křižovatek

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku