342-0636/01 – Teorie dopravy II (TDop2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout pokročilejší modelovací a optimalizační techniky pro řešení rozhodovacích situací v dopravním inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět tematicky navazuje na předmět Teorie dopravy I. Pozornost je soustředěna na náročnější modelovací optimalizační přístupy, zejména na multikriteriální přístupy a přístupy zohledňující různé druhy neurčitosti (stochastičnost, vágnost atd.).

Povinná literatura:

Černý, J.; Kluvánek, P.. Základy matematickej teórie dopravy. Bratislava: VEDA, 1991. ISBN 80-224-0099-8. Daganzo, C.,F.. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations, Mesa: Emerald, Inc., 2008. ISBN 978-0-08-042785-0 Dostál, P.. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-605-8 Kluvánek, P.; Brandalík, F.. Operační analýza I. Bratislava: Alfa, 1984. Schöbel, A.. Optimization in Public Transport. New York: Springer, 2006. ISBN 978-0-38-732896-6 Markl, J.: Učební texty k předmětu Petriho sítě I [online]. Dostupné z http://www.cs.vsb.cz/markl/pn/index.html. Češka, M., Marek, V., Novosad, P., Vojnar, T.: Petriho sítě – studijní opora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. Dostupné z http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PES/public/Pomucky/PES_opora.pdf

Doporučená literatura:

Kluvánek, P.; Brandalík, F.. Operační analýza I. Bratislava: Alfa, 1984. Schöbel, A.. Optimization in Public Transport. New York: Springer, 2006. ISBN 978-0-38-732896-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt : Modelování provozu na křižovatce a jeho řízení pomocí Petriho sítí Způsob kontroly individuálních prací studentů : individuální rozprava k průběhu řešení projektu a jeho výsledkům

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičení dle interní směrnice FAST. Odevzdání programů v řádných termínech, splnění kvalitativních požadavků kladených na programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vybrané optimalizační problémy v hromadné osobní dopravě v intravilánu (návrhy sítě linek, časová koordinace spojů v uzlech a na úsecích dopravních sítí) Stochastické obslužné systémy na dopravních sítích - optimalizace jejich lokalizace a možnosti matematického modelování Řešení úloh dopravního inženýrství metodami multikriteriální optimalizace Nekonvenční řešící metody (fuzzy modelování, neuronové sítě, genetické algoritmy, Petriho sítě) a jejich využití při řešení problémů dopravního inženýrství.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku