342-0641/01 – Projekt z vozidel (PzV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
HOR0030 Ing. Lukáš Horňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student samostatně analyzuje koncepci a navrhuje řešení vybraného celku vozidla. Konstrukci celku zpracovává pomocí CAD nástrojů. Na závěr navržené řešení obhajuje s využitím technické zprávy.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Student samostatně analyzuje koncepci a navrhuje řešení vybraného celku vozidla. Konstrukci celku zpracovává pomocí CAD nástrojů. Na závěr navržené řešení obhajuje s využitím technické zprávy. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů: Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Zadání problému 2 Konzultace návrhu řešení 3 - 6 Samostatný návrh řešení 7 Kontrolní den 8 -12 Samostatné zpracování návrhu řešení 13 Obhajoba projektu 14 Zápočet

Povinná literatura:

HORNÝ, S.: Počítačová typografie a design dokumentů. Průvodce světem tvorby dokumentů. 1. vyd. Grada Publishing, spol. s.r.o., Praha. 1997. 288 s. ISBN 80-7169-487-7. ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, leden 1996. 32 s. NĚMČEK, M.: Řešené příklady ze strojů a přístrojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2001. ISBN 80-248-0000-0. Skriptum.

Doporučená literatura:

Individuálně dle zadání vedoucího, katalogy výrobců komponentů, ČSN, ISO normy. Firemní literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální práce studentů: Samostatné zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy. Na závěr navržené řešení obhajuje s využitím technické zprávy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatné zpracování výkresové dokumentace, potřebných výpočtů a technické zprávy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů: Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Zadání problému 2 Konzultace návrhu řešení 3 - 6 Samostatný návrh řešení 7 Kontrolní den 8 -12 Samostatné zpracování návrhu řešení 13 Obhajoba projektu 14 Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - P - cs 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok