342-0641/01 – Project of Vehicles (PzV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
HOR0030 Ing. Lukáš Horňáček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4
Part-time Graded credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student self-concept analyzes and proposes solving the whole vehicle. Whole construction process using CAD tools. In conclusion, the proposed solution advocated using technical report.

Teaching methods

Seminars
Tutorials
Project work

Summary

Student self-concept analyzes and proposes solving the whole vehicle. Whole construction process using CAD tools. In conclusion, the proposed solution advocated using technical report. Program exercises and seminars + individual work of students: Week filling exercises and seminars 1 Problem 2 Consultation proposed solution 3-6 independent application solutions 7, the day 8 -12 Separate processing solution design 13 Defence of 14 Credit

Compulsory literature:

ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, leden 1996. 32 s. NĚMČEK, M.: Řešené příklady ze strojů a přístrojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2001. ISBN 80-248-0000-0. Skriptum.

Recommended literature:

Individually according to the task manager, catalogs of manufacturers of components, CSN ISO standards. Company literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individuální práce studentů: Samostatné zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy. Na závěr navržené řešení obhajuje s využitím technické zprávy.

E-learning

Other requirements

Samostatné zpracování výkresové dokumentace, potřebných výpočtů a technické zprávy.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů: Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Zadání problému 2 Konzultace návrhu řešení 3 - 6 Samostatný návrh řešení 7 Kontrolní den 8 -12 Samostatné zpracování návrhu řešení 13 Obhajoba projektu 14 Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - FS - P - cs 2015/2016 Full-time Czech Optional FS - Faculty of Mechanical Engineering stu. block