342-0642/02 – Electronic Vehicle Equipment (EZV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA209 Ing. Martin Blatoň, Ph.D.
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hlavním cílem předmětu Elektronická zařízení vozidel je naučit studenty myslet elektronickým jazykem, navrhovat a řešit dílčí úlohy v jazyce MULTISIM, pro konkrétní problémy elektronických zařízení vozidel.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

First Systems of electrical equipment on the vehicle Second Backup sources in transport (batteries) 3rd Main sources in transport (dynamos, alternators) Fourth Starter kit 5th Ignition Systems 6th Electronic ignition 7th Combined ignition systems and fuel injection (Motormanagement) 8th Electronic Safety Systems Vehicle 9th Vehicle lighting and signaling equipment 10th Board Instruments 11th Holographic systems display on the dashboard (HUD System) 12th Navigation Systems 13th Influence of electrical and electronic equipment on vehicles around

Compulsory literature:

Denton, T..: Automobile Electrical and Electronic Systems, Elsevier, 2004

Recommended literature:

IEEE: Power electronics in transportation: October 21-22, 2004, Novi, Michigan, 2004

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individuální práce studentů: Úloha 1 Laboratorní cvičení – měření ze základů elektrotechniky. Úloha 2 Laboratorní cvičení – měření elektronických obvodů. Úloha 3 Laboratorní cvičení - modelování elektrických obvodů v MULTISIM. Zápočtový test – znalosti ze studia.

E-learning

Other requirements

Další požadavky nejsou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Systémy elektrických zařízení na vozidle 2. Záložní zdroje v dopravě (akumulátory) 3. Hlavní zdroje v dopravě (dynama, alternátory) 4. Spouštěcí soupravy 5. Zapalovací systémy 6. Elektronické zapalování 7. Kombinované systémy zapalování a vstřikování paliva (motormanagement) 8. Elektronické systémy pro bezpečnost provozu vozidla 9. Osvětlení vozidel a signalizační zařízení 10. Palubní přístroje 11. Holografické systémy zobrazení údajů na palubní desce (HUD systém) 12. Navigační systémy 13. Vliv elektrických a elektronických zařízení vozidel na okolí 14. Rezerva Studijní literatura

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Účast na cvičeních min. 75 %. Odevzdání a převzetí stanovených zadání. Splnění testů na min. 51 %.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Podmínky stejné jako pro řádné studium mimo minimální účasti na cvičeních.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer