342-0644/01 – Ekonomika v dopravě II (EvDII)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět zahrnuje dopravní politiku, podstatu podniku a podnikání v dopravě, dopravní procesy, přepravní procesy a výkony v dopravním podniku. Efektivnost v dopravě a její základní kategorie. Majetkovou a kapitálovou strukturu dopravních firem. Organizaci dopravních firem. Řízení a plánování dopravy. Marketing v dopravě. Financování dopravy. Investiční činnost v dopravě. Finanční účetnictví v dopravě.Ekonomické hodnocení následků dopravních nehod. Finanční vyjádření ztrát z dopravní nehodovosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zahrnuje dopravní politiku, podstatu podniku a podnikání v dopravě, dopravní procesy, přepravní procesy a výkony v dopravním podniku. Efektivnost v dopravě a její základní kategorie. Majetkovou a kapitálovou strukturu dopravních firem. Organizaci dopravních firem. Řízení a plánování dopravy. Marketing v dopravě. Financování dopravy. Investiční činnost v dopravě. Finanční účetnictví v dopravě.Ekonomické hodnocení následků dopravních nehod. Finanční vyjádření ztrát z dopravní nehodovosti. Osnova předmětu: 1. Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů. 2. Dopravní politika-evropská dopravní politika, dopravní politika ČR, dělba přepravní práce v dopravě 3. Podstata podniku a podnikání v dopravě- podnikání a podnik, právní úprava podnikání v dopravě, podniky podle právní formy, sdružení podniků, vedení a zánik podniku, členění dopravního podniku 4. Dopravní procesy, přepravní procesy a výkony v dopravě-dopravní a přepravní procesy v osobní a nákladní dopravě, ukazatele přepravy, struktura přepravy, přepraní charakteristika jednotlivých doprav 5. Studie průběhu práce a pracovního času v dopravě, uspořádání pracovišť dopravních podniků, technické metody, racionalizace a automatizace činnosti v dopravních firmách 6. Efektivnost v dopravě a její základní kategorie - výdaje a náklady, kalkulační a dynamické členění nákladů, tržby, výnosy a zisk, efektivnost a rentabilita 7. Majetková a kapitálová struktura dopravních firem- majetek dopravního podniku a jeho finanční krytí, rozvaha dopravního podniku, majetková struktura dopravního podniku, kapitálová struktura dopravního podniku, oceňování majetku dopravního podniku 8. Organizace dopravního podniku - tvorba organizační struktury, formy organizačních struktur 9. Řízení a plánování dopravy- formy řízení, operativní řízení dopravy, plánování dopravy 10. Marketing v dopravě – dopravní marketing, charakter přepravního trhu, marketingový výzkum, marketingové techniky 11. Financování dopravy- financování podniku a úkoly finančního řízení podniku, druhy financování dopravy, hodnocení finanční výkonnosti dopravního podniku - finanční analýza 12. Investiční činnost v dopravě- pojem investování a druhy investic, hodnocení efektivnosti investic, metody hodnocení investic, metody (ukazatele) hodnocení efektivnosti investic, srovnávání investičních variant v dopravě 13. Finanční účetnictví v dopravě- finanční účetnictví a výkazy účetní závěrky, kalkulace nákladů v dopravě, ekonomická statistika a rozbor 14. Ekonomické hodnocení následků dopravních nehod. Finanční vyjádření ztrát z dopravní nehodovosti.

Povinná literatura:

SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. A KOL. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2010, 5. vydání, ISBN 978-80-7400-336-3 EISLER, J.: Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. Praha: VŠE Praha, 2008, ISBN 978-80-245-1416-1 SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1.vyd., 2000, ISBN 80-7078-735-X SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1.vyd., 2004, ISBN 80-248-0710-6

Doporučená literatura:

EISLER, J.: Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě (Cvičebnice a pracovní sešit). Praha: VŠE Praha, 2010, ISBN 978-80-245-1641-7 http://www.vvvd.cz/m16-provoz-a-ekonomika-dopravy-31.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální práce studentů: Zpracování a prezentace semestrálního práce. Zápočtový test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Dovednosti prokázat vyřešením semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů. 2. Dopravní politika-evropská dopravní politika, dopravní politika ČR, dělba přepravní práce v dopravě 3. Podstata podniku a podnikání v dopravě- podnikání a podnik, právní úprava podnikání v dopravě, podniky podle právní formy, sdružení podniků, vedení a zánik podniku, členění dopravního podniku 4. Dopravní procesy, přepravní procesy a výkony v dopravě-dopravní a přepravní procesy v osobní a nákladní dopravě, ukazatele přepravy, struktura přepravy, přepraní charakteristika jednotlivých doprav 5. Studie průběhu práce a pracovního času v dopravě, uspořádání pracovišť dopravních podniků, technické metody, racionalizace a automatizace činnosti v dopravních firmách 6. Efektivnost v dopravě a její základní kategorie - výdaje a náklady, kalkulační a dynamické členění nákladů, tržby, výnosy a zisk, efektivnost a rentabilita 7. Majetková a kapitálová struktura dopravních firem- majetek dopravního podniku a jeho finanční krytí, rozvaha dopravního podniku, majetková struktura dopravního podniku, kapitálová struktura dopravního podniku, oceňování majetku dopravního podniku 8. Organizace dopravního podniku - tvorba organizační struktury, formy organizačních struktur 9. Řízení a plánování dopravy- formy řízení, operativní řízení dopravy, plánování dopravy 10. Marketing v dopravě – dopravní marketing, charakter přepravního trhu, marketingový výzkum, marketingové techniky 11. Financování dopravy- financování podniku a úkoly finančního řízení podniku, druhy financování dopravy, hodnocení finanční výkonnosti dopravního podniku - finanční analýza 12. Investiční činnost v dopravě- pojem investování a druhy investic, hodnocení efektivnosti investic, metody hodnocení investic, metody (ukazatele) hodnocení efektivnosti investic, srovnávání investičních variant v dopravě 13. Finanční účetnictví v dopravě- finanční účetnictví a výkazy účetní závěrky, kalkulace nákladů v dopravě, ekonomická statistika a rozbor 14. Ekonomické hodnocení následků dopravních nehod. Finanční vyjádření ztrát z dopravní nehodovosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Prezentace přiděleného tématu z oblasti ekonomiky v dopravě. Zápočtový test. Ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast ve výuce není u studentů s ISP vyžadována, v případě potřeby možnost realizace konzultací. Prezentace přiděleného tématu z oblasti ekonomiky v dopravě. Zápočtový test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní