342-0645/01 – Logistika provozu a údržby vozidel (LPUV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem výuky předmětu je získání a prohloubení znalostí z oblasti řízení logistických procesů v návaznosti na provoz a údržbu vozidel. Důraz je kladen především na rozhodovací procesy v oblasti řízení zásob, ve sféře vstupních a výstupních procesů a logistickým technologiím s důrazem na jejich širší vazby. Pochopení těchto vazeb je nezbytným předpokladem růstu výkonnosti a hospodárnosti logistického zajištění provozu a údržby vozidel.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Cílem výuky předmětu je získání a prohloubení znalostí z oblasti řízení logistických procesů v návaznosti na provoz a údržbu vozidel. Důraz je kladen především na rozhodovací procesy v oblasti řízení zásob, ve sféře vstupních a výstupních procesů a logistickým technologiím s důrazem na jejich širší vazby. Pochopení těchto vazeb je nezbytným předpokladem růstu výkonnosti a hospodárnosti logistického zajištění provozu a údržby vozidel. Obsahem výuky jsou proto rovněž případové studie (projekt), demonstrující praktické dopady aplikace teorie logistického řízení v praxi. Koncept předmětu se snaží aplikovat současné domácí i zahraniční teoretické přístupy v našich podmínkách a názorně seznamovat studenty s moderními vývojovými trendy. Osnova předmětu 1. Úvod do problematiky logistiky a logistických systémů. 2. Logistický systém, faktory ovlivňující logistický systém. 3. Logistické činnosti a logistické náklady. 4. Provoz a systémy údržby v provozní jednotce. 5. Zásobovací logistika, struktura logistických řetězců a materiálové toky. 6. Systémy řízení zásob a jejich aplikace v provozu a údržbě vozidel. 7. Logistické strategie a modely řízení zásob pro zajištění provozu a údržbu vozidel. 8. Požadavky na logistický systém provozu a údržby vozidel. 9. Rozhodovací diagramy logistického zajištění provozu a údržby vozidel. 10. Projekt - Logistické zajištění provozu a údržby dopravních prostředků v provozní jednotce.

Compulsory literature:

DANĚK, J. Logistické systémy. Ostrava: VŠB-TUO, 2006, 1. vydání, 220 s., ISBN 80-248-1017-4 KISS, I. Logistika zasobovanie a distribúcia. Informatech Košice, 1999, ISBN 80-88041-01-6 GROSS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada Publishing, Praha, 2003, ISBN 80-247-0421-8 FAMFULÍK, J., MÍKOVÁ, J., KRZYŽANEK, R. Teorie údržby [online]. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1509-1 DANĚK, A., BRONČEK, M., JANOŠEC, J., JURÁK, J.: Opravárenství vozidel. VŠB – TU Ostrava, 2002 ISBN 80-7078-779-1 ŠTŮSEK, J. Logistický management. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1259-9

Recommended literature:

DANĚK, J. Logistické systémy. Ostrava: VŠB-TUO, 2006, 1. vydání, 220 s., ISBN 80-248-1017-4 KISS, I. Logistika zasobovanie a distribúcia. Informatech Košice, 1999, ISBN 80-88041-01-6 GROSS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada Publishing, Praha, 2003, ISBN 80-247-0421-8 FAMFULÍK, J., MÍKOVÁ, J., KRZYŽANEK, R. Teorie údržby [online]. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1509-1 DANĚK, A., BRONČEK, M., JANOŠEC, J., JURÁK, J.: Opravárenství vozidel. VŠB – TU Ostrava, 2002 ISBN 80-7078-779-1 ŠTŮSEK, J. Logistický management. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1259-9

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individuální práce studentů: Projekt - Logistické zajištění provozu a údržby dopravních prostředků v provozní jednotce.

E-learning

Other requirements

Další požadavky nejsou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky logistiky a logistických systémů. 2. Logistický systém, faktory ovlivňující logistický systém. 3. Logistické činnosti a logistické náklady. 4. Provoz a systémy údržby v provozní jednotce. 5. Zásobovací logistika, struktura logistických řetězců a materiálové toky. 6. Systémy řízení zásob a jejich aplikace v provozu a údržbě vozidel. 7. Logistické strategie a modely řízení zásob pro zajištění provozu a údržbu vozidel. 8. Požadavky na logistický systém provozu a údržby vozidel. 9. Rozhodovací diagramy logistického zajištění provozu a údržby vozidel. 10. Projekt - Logistické zajištění provozu a údržby dopravních prostředků v provozní jednotce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner