342-0645/03 – Logistika provozu a údržby vozidel (LPUV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem výuky předmětu je získání a prohloubení znalostí z oblasti řízení logistických procesů v návaznosti na provoz a údržbu vozidel. Důraz je kladen především na rozhodovací procesy v oblasti řízení zásob, ve sféře vstupních a výstupních procesů a logistickým technologiím s důrazem na jejich širší vazby. Pochopení těchto vazeb je nezbytným předpokladem růstu výkonnosti a hospodárnosti logistického zajištění provozu a údržby vozidel.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Cílem výuky předmětu je získání a prohloubení znalostí z oblasti řízení logistických procesů v návaznosti na provoz a údržbu vozidel. Důraz je kladen především na rozhodovací procesy v oblasti řízení zásob, ve sféře vstupních a výstupních procesů a logistickým technologiím s důrazem na jejich širší vazby. Pochopení těchto vazeb je nezbytným předpokladem růstu výkonnosti a hospodárnosti logistického zajištění provozu a údržby vozidel. Obsahem výuky jsou proto rovněž případové studie (projekt), demonstrující praktické dopady aplikace teorie logistického řízení v praxi. Koncept předmětu se snaží aplikovat současné domácí i zahraniční teoretické přístupy v našich podmínkách a názorně seznamovat studenty s moderními vývojovými trendy. Osnova předmětu 1. Úvod do problematiky logistiky a logistických systémů. 2. Logistický systém, faktory ovlivňující logistický systém. 3. Logistické činnosti a logistické náklady. 4. Provoz a systémy údržby v provozní jednotce. 5. Zásobovací logistika, struktura logistických řetězců a materiálové toky. 6. Systémy řízení zásob a jejich aplikace v provozu a údržbě vozidel. 7. Logistické strategie a modely řízení zásob pro zajištění provozu a údržbu vozidel. 8. Požadavky na logistický systém provozu a údržby vozidel. 9. Rozhodovací diagramy logistického zajištění provozu a údržby vozidel. 10. Projekt - Logistické zajištění provozu a údržby dopravních prostředků v provozní jednotce.

Compulsory literature:

DANĚK, J. Logistické systémy. Ostrava: VŠB-TUO, 2006, 1. vydání, 220 s., ISBN 80-248-1017-4 KISS, I. Logistika zasobovanie a distribúcia. Informatech Košice, 1999, ISBN 80-88041-01-6 GROSS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada Publishing, Praha, 2003, ISBN 80-247-0421-8 FAMFULÍK, J., MÍKOVÁ, J., KRZYŽANEK, R. Teorie údržby [online]. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1509-1 DANĚK, A., BRONČEK, M., JANOŠEC, J., JURÁK, J.: Opravárenství vozidel. VŠB – TU Ostrava, 2002 ISBN 80-7078-779-1 ŠTŮSEK, J. Logistický management. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1259-9

Recommended literature:

DANĚK, J. Logistické systémy. Ostrava: VŠB-TUO, 2006, 1. vydání, 220 s., ISBN 80-248-1017-4 KISS, I. Logistika zasobovanie a distribúcia. Informatech Košice, 1999, ISBN 80-88041-01-6 GROSS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada Publishing, Praha, 2003, ISBN 80-247-0421-8 FAMFULÍK, J., MÍKOVÁ, J., KRZYŽANEK, R. Teorie údržby [online]. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1509-1 DANĚK, A., BRONČEK, M., JANOŠEC, J., JURÁK, J.: Opravárenství vozidel. VŠB – TU Ostrava, 2002 ISBN 80-7078-779-1 ŠTŮSEK, J. Logistický management. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1259-9

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individuální práce studentů: Projekt - Logistické zajištění provozu a údržby dopravních prostředků v provozní jednotce.

E-learning

Other requirements

Další požadavky nejsou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky logistiky a logistických systémů. 2. Logistický systém, faktory ovlivňující logistický systém. 3. Logistické činnosti a logistické náklady. 4. Provoz a systémy údržby v provozní jednotce. 5. Zásobovací logistika, struktura logistických řetězců a materiálové toky. 6. Systémy řízení zásob a jejich aplikace v provozu a údržbě vozidel. 7. Logistické strategie a modely řízení zásob pro zajištění provozu a údržbu vozidel. 8. Požadavky na logistický systém provozu a údržby vozidel. 9. Rozhodovací diagramy logistického zajištění provozu a údržby vozidel. 10. Projekt - Logistické zajištění provozu a údržby dopravních prostředků v provozní jednotce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Summer
2017/2018 Summer