342-0646/01 – Lidský činitel v dopravě (LCvD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2023/2024
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0
Part-time Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice lidského činitele a jeho vlivu na systémovou bezpečnost v dopravě.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations

Summary

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice lidského činitele a jeho vlivu na systémovou bezpečnost v dopravě. Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích ) výuky: 1. ÚVOD 1.1. Význam dopravy pro regionální a globální ekonomiku 1.2. Vliv lidského činitele na bezpečnost dopravy 2. STATISTICKÉ ROZBORY DOPRAVNÍCH NEHOD 2.1. Definice dopravních nehod a incidentů 2.2. Statistické přehledy vývoje příčin dopravních nehod a jejich následků 3. LIDSKÝ ČINITEL V OBCHODNÍ DOPRAVĚ 3.1. Význam LČ 3.2. Potřeba znalosti LČ z hlediska dopravního průmyslu 3.3. Aplikace LČ v dopravním provozu 4. PROJEVY NEŽÁDOUCÍCH ASPEKTŮ LČ V OBCHODNÍ DOPRAVĚ 4.1. Nezvládání stresových situací 4.2. Lidské chyby a nedodržování postupů a předpisů 4.3. Neadekvátní koncepce výcviku a postupů pro dopravní operátory 4.4. Osobnostní předpoklady operátorů dopravních systémů k nehodám a incidentům 5. MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI OBCHODNÍ DOPRAVY POMOCÍ ELIMINACE NEŽÁDOUCÍCH ASPEKTŮ LČ 5.1. Školení zainteresovaných osob v problematice lidského činitele 5.2. Zlepšení systému výběru a výcviku operátorů 5.3. Zlepšení managementu problémových oblastí

Compulsory literature:

1. Helmreich, R. L. and Merritt, A. C. Safety and Error Management. Technical Report 98 – 3, University of Texas, Aerospace Crew Research Project. May 1998 2. Beňo, L., Dzvoník, O. Ľudské factory v letectve. Žilinská univerzita, Žilina, 2004. ISBN: 80-8070-276-4. 3. FAA. Human performance considerations in the use and design of aircraft checklists. Associate Administrator for Aviation Safety, Human Factors Analysis Division. Washington, USA. 1995. 4. Helmreich, R. L., Merritt, A. C. and Sherman, P. J. Human Factors and National Culture. In ICAO Journal, Volume 51 (1996): S. 14 – 16. 1996. 5. Helmreich, Robert L., Klinect, James, R. & Wilhelm, John, A. Models of Threat, Error, and CRM in Flight Operations. Paper presented at 10th International Symposium on Aviation Psychology, Columbus, Ohio, USA, May 1999. 6. ICAO. Accident/Incident Reporting Manual (ADREP Manual), ICAO Doc 9156-AN/900, October 1987.

Recommended literature:

1. Helmreich, R. L. and Merritt, A. C. Safety and Error Management. Technical Report 98 – 3, University of Texas, Aerospace Crew Research Project. May 1998 2. Beňo, L., Dzvoník, O. Ľudské factory v letectve. Žilinská univerzita, Žilina, 2004. ISBN: 80-8070-276-4. 3. FAA. Human performance considerations in the use and design of aircraft checklists. Associate Administrator for Aviation Safety, Human Factors Analysis Division. Washington, USA. 1995. 4. Helmreich, R. L., Merritt, A. C. and Sherman, P. J. Human Factors and National Culture. In ICAO Journal, Volume 51 (1996): S. 14 – 16. 1996. 5. Helmreich, Robert L., Klinect, James, R. & Wilhelm, John, A. Models of Threat, Error, and CRM in Flight Operations. Paper presented at 10th International Symposium on Aviation Psychology, Columbus, Ohio, USA, May 1999. 6. ICAO. Accident/Incident Reporting Manual (ADREP Manual), ICAO Doc 9156-AN/900, October 1987.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individuální práce studentů: Úloha 1: Aplikace Reasonova modelu LČ při hledání příčin dopravních nehod Úloha 2: Příspěvek jednotlivých rozhraní SHELL modelu LČ na vznik hrozeb v dopravních procesech

E-learning

Other requirements

No others specifications.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. INTRODUCTION 1.1 Importance of transport to the regional and global economy 1.2 Influence of human factor on transport security 2. STATISTICAL ANALYSES OF TRAFFIC ACCIDENTS 1.2 Definitions of accidents and incidents 2.2 Statistical surveys of the development of the causes of traffic accidents and their consequences 3. HUMAN FACTORS IN THE COMMERCIAL TRANSPORTATION 3.1 The importance of LC 3.2 HF - need for knowledge in terms of the transport industry 3.3 Application of LC in traffic 4. UNDESIRABLE HF ASPECTS IN COMMERCIAL TRANSPORT 4.1 Failure to cope with stressful situations 4.2 Human error and non-compliance procedures and regulations 4.3 Inadequate training concept and procedures for transport operators 4.4 Personal prerequisites operators of transportation systems, accidents and incidents 5. POSSIBILITY OF INCREASING TRAFFIC SAFETY BUSINESS WITH ELIMINATION OF UNDESIRABLE HF - ASPECTS 5.1 Training of persons involved in the HF - issue 5.2 Improving the operator´s selection and training 5.3 Improving the problem areas management

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Summer semester, validity until: 2023/2024 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Winter
2017/2018 Winter