342-0647/01 – Dopravní inženýrství (DI)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá problematikou organizace a řízení dopravy na pozemních komunikacích. Seznamuje studenty se základními teoretickými poznatky z této oblasti a aktuálními problémy z hlediska dopravně-inženýrského – kapacitními výpočty úseků pozemních komunikací, průsečných i okružních křižovatek, teorií dopravního proudu včetně problematiky interakce dopravních proudů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou organizace a řízení dopravy na pozemních komunikacích. Seznamuje studenty se základními teoretickými poznatky z této oblasti a aktuálními problémy z hlediska dopravně-inženýrského – kapacitními výpočty úseků pozemních komunikací, průsečných i okružních křižovatek, teorií dopravního proudu včetně problematiky interakce dopravních proudů. Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 1. Úvod do dopravního inženýrství, pozemní komunikace, křižovatky 2. Dopravní průzkumy – účel, klasifikace, metody průzkumu, vyhodnocení průzkumu 3. Prognóza dopravy – účel, metody dopravního prognózování 4. Světelně řízené křižovatky 5. Metody návrhu signálních plánů 6. Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky 7. Okružní křižovatky 8. Neřízené křižovatky 9. Teorie dopravního proudu 10. Makroskopické modely 11. Mikroskopické modely 12. Stanovení kapacity pozemních komunikací nástroji teorie dopravního proudu 13. Interakce dopravních proudů 14. Organizace a regulace dopravy, hlediska hodnocení efektivity systémů silniční dopravy

Povinná literatura:

ČERNÝ, J., KLUVÁNEK, P.: Základy matematickej teórie dopravy. Bratislava: VEDA. 1990. ISBN 80-224-0099-8. Monografie FOLPRECHT, J., KŘIVDA, V. Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1030-1. Skriptum KARLICKÝ, P., SLABÝ, P.: Teorie dopravního proudu. Praha: ČVUT. 1983. ISBN nemá. Skriptum KŘIVDA, V. Základy organizace a řízení silniční dopravy. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1253-3. Skriptum KŘIVDA, V. Organizace a řízení dopravy II. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2123-8. Skriptum MEDELSKÁ, V. et al. Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa, 1991. ISBN 80-05-00737-X. Monografie PŘIBYL, P., MACH, R.: Řídicí systémy silniční dopravy. Praha: ČVUT. 2003. ISBN 80-01-02811-9. Skriptum

Doporučená literatura:

ČERNÁ, A., ČERNÝ, J.: Teorie řízení a rozhodování v dopravních systémech. Pardubice: Institut J. Pernera. 2004. ISBN 80-86530-15-9. Monografie DREW, D. R.: Traffic Flow Theory & Control. Londýn: McGraw-Hill. 1968. ISBN nemá. Monografie Vybrané technické podmínky – TP 81, TP 135, TP 188, TP 189, TP 225, TP 234, TP 235.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální práce studentů: Úloha 1 – Návrh signálního plánu světelně řízené křižovatky metodou saturovaného toku Úloha 2 – Návrh signálního plánu světelně řízené křižovatky lineárním matematickým modelem Individuální obhajoba zaměřená na prověření znalosti teoretické podstaty metody, průběhu řešení a interpretaci dosažených výsledků.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 1. Úvod do dopravního inženýrství, pozemní komunikace, křižovatky 2. Dopravní průzkumy – účel, klasifikace, metody průzkumu, vyhodnocení průzkumu 3. Prognóza dopravy – účel, metody dopravního prognózování 4. Světelně řízené křižovatky 5. Metody návrhu signálních plánů 6. Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky 7. Okružní křižovatky 8. Neřízené křižovatky 9. Teorie dopravního proudu 10. Makroskopické modely 11. Mikroskopické modely 12. Stanovení kapacity pozemních komunikací nástroji teorie dopravního proudu 13. Interakce dopravních proudů 14. Organizace a regulace dopravy, hlediska hodnocení efektivity systémů silniční dopravy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2015/2016 zimní