342-0648/01 – Technologie a řízení železniční dopravy (TaRZD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět tematicky navazuje na předmět Technologie a řízení dopravy I vyučovaný v bakalářském studium. Je zaměřen především na problematiku stanovení propustnosti základních infrastrukturních prvků železniční sítě, kterými jsou mezistaniční úseky a železniční stanice. Věnuje se problematice výpočtu jak v deterministických tak i stochastických provozních podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

DANĚK, J.: Technologie dopravy III. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2002. ISBN 80-248-0121-3. Skriptum DANĚK, J., TEICHMANN, D.: Technologie dopravy IV. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2003. ISBN 80-248-0490-5.

Doporučená literatura:

DANĚK, J., VONKA, J.: Dopravní provoz železnic. Bratislava: ALFA. 1988. ISBN nemá. Vysokoškolská učebnice MOLKOVÁ, T. a kolektiv.: Kapacita železničních tratí. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2010. ISBN 978-80-7395-317-1. Vysokoškolská učebnice

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V předmětu není studentům zadávána individuální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenty nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 1. Shrnutí poznatků získaných v předmětu Technologie a řízení dopravy I, rekapitulace podstatných témat z hlediska předmětu Technologie a řízení železniční dopravy. 2. Problematika stanovení propustné výkonnosti mezistaničních úseků s jednosměrně pojížděnými traťovými kolejemi v podmínkách organizace vlakové dopravy podle rovnoběžných grafikonů. 3. Problematika stanovení propustné výkonnosti mezistaničních úseků s obousměrně pojížděnými traťovými kolejemi v podmínkách organizace vlakové dopravy podle rovnoběžných párových jednoduchých, skupinových a svazkových a nepárových rovnoběžných částečně skupinových a částečně svazkových grafikonů. 4. Problematika stanovení propustné výkonnosti mezistaničních úseků s jednosměrně i obousměrně pojížděnými traťovými kolejemi v podmínkách organizace vlakové dopravy podle komerčního grafikonu – metodika založená na koeficientu vylučování. 5. Prověřování statistické nezávislosti výskytu tras jednotlivých typů vlaků v podmínkách organizace vlakové dopravy podle komerčního grafikonu. 6. Problematika stanovení propustné výkonnosti mezistaničních úseků s jednosměrně pojížděnými traťovými kolejemi v podmínkách organizace vlakové dopravy podle komerčního grafikonu – metodika založená na využití metod teorie pravděpodobnosti a matematické statistice. 7. Problematika stanovení propustné výkonnosti mezistaničních úseků s obousměrně pojížděnými traťovými kolejemi v podmínkách organizace vlakové dopravy podle komerčního grafikonu – metodika založená na využití metod teorie pravděpodobnosti a matematické statistice. 8. Stanovení dodatečného počtu tras vlaků, které lze realizovat v závislosti na pravděpodobnostním rozdělení mezer v podmínkách organizace vlakové dopravy podle komerčního grafikonu 9. Časová záloha – kritéria pro její stanovení, využití časové zálohy pro likvidaci zpoždění vzniklého v důsledku mimořádností v provozu 10. Problematika stanovení propustnosti kolizních bodů na železniční infrastruktuře – bez priorit jednotlivých směrů, s částečnou prioritou jednotlivých směrů, s úplnou prioritou některého ze směrů 11. Problematika stanovení propustnosti dopravních kolejí v železničních stanicích. 12. Problematika stanovení propustnosti zhlaví v železničních stanicích. 13. Opatření ke zvyšování propustnosti železničních tratí (budování dvoukolejných vložek pro letmé křižování a předjíždění). 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku