342-0650/01 – Teorie pohybu vozidel (TPV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá problematikou teorie pohybu dopravních prostředků. Prvá část řeší pohyb kolejových vozidel při jízdě na trati a při posunu, metody stanovení parametrů pohybu a spotřeby energie a paliva. Druhá část řeší pohyb silničních vozidel, podélní a svislé síly na ně působící. Dále se studenti seznámí s řešením stability silničních vozidel.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět se zabývá problematikou teorie pohybu dopravních prostředků. Prvá část řeší pohyb kolejových vozidel při jízdě na trati a při posunu, metody stanovení parametrů pohybu a spotřeby energie a paliva. Druhá část řeší pohyb silničních vozidel, podélní a svislé síly na ně působící. Dále se studenti seznámí s řešením stability silničních vozidel. Hlavní témata (osnova)předmětu po jednotlivých týdnech (blocích)výuky: - Rozdělení silničních a kolejových vozidel - Rovnice pohybu kolejových vozidel - Metody stanovení parametrů pohybu drážních vozidel - Teorie posunu - Brzdění kolejových vozidel - Analýza záznamu pohybu kolejových vozidel - Rovnice pohybu silničních vozidel - Charakteristika silničních vozidel - Analýza působení svislých sil - Řiditelnost silničních vozidel - Stabilita vozidla

Povinná literatura:

http://homen.vsb.cz/~s1i95/TPV/TPV_RAM.htm vyuka.fs.vsb.cz ŠIROKÝ, J.: Mechanika v dopravě I. Kolejová vozidla. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2003. ŠIROKÝ, J.: Mechanika v dopravě II. Příklady. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2006. MATĚJKA, R.: Vozidla silniční dopravy I. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1990. ISBN 80-05-00392-7. Široký, J., Müller, J., Zapletal: M10 - Stavba železničních vozidel. Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m10-stavba-zeleznicnich-vozidel-25.html

Doporučená literatura:

VLK, F.: Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno, 2000. ISBN 80-238-5273-6. VLK, F.: Koncepce motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno, 2000. ISBN 80-238-5276-0. FAMFULÍK a kol.: Lokomotivní simulátor. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. Dostupný: http://www.id.vsb.cz/loksim/LS_skripta.htm ANTONICKÝ, S.: Mechanika kolejové dopravy, Alfa Bratislava, 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální práce studentů: Semestrální zadání – stanovení parametrů pohybu vozidel Semestrální zadání – stanovení charakteristik silničních vozidel

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na praktických cvičeních u provozovatele vozidel Ověřovací semestrální testy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata (osnova)předmětu po jednotlivých týdnech (blocích)výuky: - Rozdělení silničních a kolejových vozidel - Rovnice pohybu kolejových vozidel - Metody stanovení parametrů pohybu drážních vozidel - Teorie posunu - Brzdění kolejových vozidel - princip pneumatické brzdy - Analýza záznamu pohybu kolejových vozidel - Rovnice pohybu silničních vozidel - Charakteristika silničních vozidel - Analýza působení svislých sil - Řiditelnost silničních vozidel - Stabilita vozidla

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku