342-0650/01 – Movement Vehicle Theory (TPV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2023/2024
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Vehicle moving theory Moving of rail vehicles on the track and in the shunting Movement and consumption parameters Movement of road vehicles, longitudinal and vertical forces

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

Předmět se zabývá problematikou teorie pohybu dopravních prostředků. Prvá část řeší pohyb kolejových vozidel při jízdě na trati a při posunu, metody stanovení parametrů pohybu a spotřeby energie a paliva. Druhá část řeší pohyb silničních vozidel, podélní a svislé síly na ně působící. Dále se studenti seznámí s řešením stability silničních vozidel. Hlavní témata (osnova)předmětu po jednotlivých týdnech (blocích)výuky: - Rozdělení silničních a kolejových vozidel - Rovnice pohybu kolejových vozidel - Metody stanovení parametrů pohybu drážních vozidel - Teorie posunu - Brzdění kolejových vozidel - Analýza záznamu pohybu kolejových vozidel - Rovnice pohybu silničních vozidel - Charakteristika silničních vozidel - Analýza působení svislých sil - Řiditelnost silničních vozidel - Stabilita vozidla

Compulsory literature:

vyuka.fs.vsb.cz http://homen.vsb.cz/~s1i95/TPV/TPV_RAM.htm ŠIROKÝ, J.: Mechanika v dopravě I. Kolejová vozidla. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2003. ŠIROKÝ, J.: Mechanika v dopravě II. Příklady. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2006. MATĚJKA, R.: Vozidla silniční dopravy I. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1990. ISBN 80-05-00392-7. Široký, J., Müller, J., Zapletal: M10 - Stavba železničních vozidel. Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m10-stavba-zeleznicnich-vozidel-25.html

Recommended literature:

http://www.id.vsb.cz/loksim/LS_skripta.htm

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individuální práce studentů: Semestrální zadání – stanovení parametrů pohybu vozidel Semestrální zadání – stanovení charakteristik silničních vozidel

E-learning

Other requirements

Účast na praktických cvičeních u provozovatele vozidel Ověřovací semestrální testy.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Hlavní témata (osnova)předmětu po jednotlivých týdnech (blocích)výuky: - Rozdělení silničních a kolejových vozidel - Rovnice pohybu kolejových vozidel - Metody stanovení parametrů pohybu drážních vozidel - Teorie posunu - Brzdění kolejových vozidel - Analýza záznamu pohybu kolejových vozidel - Rovnice pohybu silničních vozidel - Charakteristika silničních vozidel - Analýza působení svislých sil - Řiditelnost silničních vozidel - Stabilita vozidla

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Summer semester, validity until: 2023/2024 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.