342-0652/01 – Heuristic and unconventional optimization methods I (HNMOI)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2023/2024
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course extends the basic range of subjects focused on process optimization in transportation systems. It deals with the problems of the methods that are utilized in the optimization in cases where exact methods are not effective, fail or are not available.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět doplňuje základní spektrum předmětů zaměřených na procesní optimalizaci v dopravních systémech. Zabývá se problematikou metod, které nacházejí své uplatnění při optimalizaci v případech, kdy exaktní metody nejsou efektivní, selhávají nebo nejsou k dispozici. Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 1. Úvod do heuristických a nekonvenčních metod – úvod do problematiky, možnosti využití v dopravní praxi 2. Elementární prosté heuristiky (EPH) – charakteristika EPH, ukázky využití EPH v dopravních aplikacích 3. Pokročilé prosté heuristiky (PPH) – charakteristika PPH, ukázky využití PPH v dopravních aplikacích 4. Metaheuristiky – úvod do problematiky (metaheuristické strategie, metaheuristické techniky - simulated annealing, tabu search) 5. Metaheuristiky - ukázky využití metaheuristik v dopravních aplikacích 6. Genetické algoritmy (GA) – úvod do problematiky GA, základní struktura GA, základní genetické operátory 7. Genetické algoritmy – příklady využití genetických algoritmů v dopravních aplikacích 8. Neuronové sítě (NN) – úvod do problematiky NN, klasifikace NN, základní problémy, typologie úloh, metody učení 9. Neuronové sítě – příklady využití neuronových sítí v dopravní praxi 10. Max plus algebra (MPA) – úvod do problematiky MPA, základní matematické operace v MPA z pohledu optimalizace 11. Max plus algebra – ukázky využití Max-plus algebry v dopravních aplikacích 12. Petriho sítě – úvod do problematiky, C/E Petriho sítě, P/T Petriho sítě. 13. Barevné Petriho sítě. 14. Barevné Petriho sítě – ukázky využití barevných Petriho sítí v dopravních aplikacích.

Compulsory literature:

MITCHELL, M.: An Introduction to Genetic Algorithm. Cambridge, 1999, ISBN 0−262−13316−4. REISIG, W., ROZENBERG, G.: Lectures on Petri Nets I: Basic Models. New York: Springer. 1998, ISBN 3-540-65306-6.

Recommended literature:

TEODOROVIC, D., VUKADINOVIC, K.: Traffic Control and Transport Planning – A Fuzzy Sets and Neural Networks Approaches. London: Kluwer Academic Publishers. 1998. ISBN 0-7923-8380-X. CESKA, M., MAREK, V., NOVOSAD, P., VOJNAR, T.: Petri Nets. Brno: VUT Brno

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The next requirements on the students are not defined.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to the heuristic and unconventional methods. 2. Elementary heuristics 3. Advanced heuristics 4. Metaheuristics (simulated annealing, tabu search) 5. Metaheuristics - the transportation applications 6. - 7. Genetic algorithms 8. - 9. Neuron networks 10. - 11. Max plus algebra 12. - 14. Petri nets

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Summer semester, validity until: 2022/2023 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Předmět končí v AR 2022/23.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Předmět končí v AR 2022/23.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.