342-0653/01 – Heuristic a unconventional optimization metods II (HNMOII)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2023/2024
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course deepens and broadens students' knowledge gained in the course Heuristic optimization and unconventional methods I. It deals with other heuristic and unconventional approaches that can find application in process optimization in transportation systems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět prohlubuje a rozšiřuje poznatky studentů získané v předmětu Heuristické a nekonvenční metody optimalizace I. Zabývá dalšími heuristickými a nekonvenčními přístupy, které mohou nacházet uplatnění při procesní optimalizaci v dopravních systémech. Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 1. Analýza stavového prostoru P/T Petriho sítí – množina dosažitelnosti, graf dosažitelnosti, strom dosažitelnosti, strom pokrytí. 2. Vlastnosti P/T Petriho sítí – živost, reversibilita, omezenost atd. 3. Nekonvenční optimalizační metody na bázi inteligence hejna – úvod do problematiky, typologie přístupů (PSO, ACO, GSO, HBMO, ABC, BA, BCO) 4. Nekonvenční optimalizační metody na bázi inteligence hejna – ukázky úspěšných aplikací v dopravě 5. Multiagentní systémy (MAS) – úvod do problematiky 6. Multiagentní systémy (MAS) - ukázky úspěšných aplikací v dopravě 7. Fuzzy lineární programování (FLP) – úvod do problematiky, obecný postup fuzzyfikace lineárního modelu 8. Fuzzy lineární programování – ukázky sestavy a řešení fuzzy lineárního programování v případě dopravní aplikace 9. Rezerva

Compulsory literature:

MITCHELL, M.: An Introduction to Genetic Algorithm. Cambridge, 1999, ISBN 0−262−13316−4. TEODOROVIC, D., VUKADINOVIC, K.: Traffic Control and Transport Planning – A Fuzzy Sets and Neural Networks Approaches. London: Kluwer Academic Publishers. 1998. ISBN 0-7923-8380-X. REISIG, W., ROZENBERG, G.: Lectures on Petri Nets I: Basic Models. New York: Springer. 1998, ISBN 3-540-65306-6.

Recommended literature:

GIRAULT, C., VALK, R.: Petri Nets for Systém Engineering: A Guide to Modeling, Verification and Applications. New York: Springer. 2003, ISBN 3-540-41217-4. ALIEV, R. A., FAZLOLLAHI, B. ALIEV, R. R.: Soft computing and its applications in business and economics. New York: Springer. 2004, ISBN 3-540-22138-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

V tomto předmětu není studentům zadávána individuální práce.

E-learning

Other requirements

The next requirements for the students are not defined.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. - 3. P/T Petri nets - analysis of state space, reachability set, reachability graph, reachability tree, coverability tree, properties. 4. Swarm intelligence - principles, methods, applications in transport. 5. - 6. Multi-agent systems - principles, methods, applications in transport. 7. - 8. Fuzzy linear programming - principles, methods, applications in transport 9. Reserve.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Summer semester, validity until: 2022/2023 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: Předmět končí v AR 2022/23.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Předmět končí v AR 2022/23.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Summer