342-0653/01 – Heuristické a nekonvenční metody optimalizace II (HNMOII)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět prohlubuje a rozšiřuje poznatky studentů získané v předmětu Heuristické a nekonvenční metody optimalizace I. Zabývá dalšími heuristickými a nekonvenčními přístupy, které mohou nacházet uplatnění při procesní optimalizaci v dopravních systémech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje a rozšiřuje poznatky studentů získané v předmětu Heuristické a nekonvenční metody optimalizace I. Zabývá dalšími heuristickými a nekonvenčními přístupy, které mohou nacházet uplatnění při procesní optimalizaci v dopravních systémech. Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 1. Analýza stavového prostoru P/T Petriho sítí – množina dosažitelnosti, graf dosažitelnosti, strom dosažitelnosti, strom pokrytí. 2. Vlastnosti P/T Petriho sítí – živost, reversibilita, omezenost atd. 3. Nekonvenční optimalizační metody na bázi inteligence hejna – úvod do problematiky, typologie přístupů (PSO, ACO, GSO, HBMO, ABC, BA, BCO) 4. Nekonvenční optimalizační metody na bázi inteligence hejna – ukázky úspěšných aplikací v dopravě 5. Multiagentní systémy (MAS) – úvod do problematiky 6. Multiagentní systémy (MAS) - ukázky úspěšných aplikací v dopravě 7. Fuzzy lineární programování (FLP) – úvod do problematiky, obecný postup fuzzyfikace lineárního modelu 8. Fuzzy lineární programování – ukázky sestavy a řešení fuzzy lineárního programování v případě dopravní aplikace 9. Rezerva

Povinná literatura:

JANÁČEK, J.: Optimalizace na dopravních sítích. Žilina: ŽU v Žilině. 2006. ISBN 80-8070-586-0. Vysokoškolská učebnice JANÁČEK, J., JANÁČKOVÁ, M., SZENDREYOVÁ, A., GÁBRIŠOVÁ, L., KOHÁNI, M., JÁNOŠÍKOVÁ, L.: Navrhovanie územne rozľahlých obslužných systémov. Žilina: ŽU v Žilině. 2010. ISBN 978-80-554-0219-2. Monografie ZELINKA, I., OPLATKOVÁ, Z., ŠEDA, M., OŠMERA, P., VČELAŘ, F.: Evoluční výpočetní techniky. Principy a aplikace. Praha: BEN – technická literatura. 2008. ISBN 978-80-7300-218-3. Monografie Studijní opory dostupné na http://homel.vsb.cz/~dor028/.

Doporučená literatura:

DOSTÁL, P.: Pokročilé metody analýz a modelování ve veřejné správě. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2008. ISBN 978-80-7204-605-8. Monografie MARKL, J.: Učební texty k předmětu Petriho sítě I [online]. Dostupné z http://www.cs.vsb.cz/markl/pn/index.html. ČEŠKA, M., MAREK, V., NOVOSAD, P., VOJNAR, T.: Petriho sítě – studijní opora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. Dostupné z http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PES/public/Pomucky/PES_opora.pdf.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V tomto předmětu není studentům zadávána individuální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 1. Analýza stavového prostoru P/T Petriho sítí – množina dosažitelnosti, graf dosažitelnosti, strom dosažitelnosti, strom pokrytí. 2. Vlastnosti P/T Petriho sítí – živost, reversibilita, omezenost atd. 3. Nekonvenční optimalizační metody na bázi inteligence hejna – úvod do problematiky, typologie přístupů (PSO, ACO, GSO, HBMO, ABC, BA, BCO) 4. Nekonvenční optimalizační metody na bázi inteligence hejna – ukázky úspěšných aplikací v dopravě 5. Multiagentní systémy (MAS) – úvod do problematiky 6. Multiagentní systémy (MAS) - ukázky úspěšných aplikací v dopravě 7. Fuzzy lineární programování (FLP) – úvod do problematiky, obecný postup fuzzyfikace lineárního modelu 8. Fuzzy lineární programování – ukázky sestavy a řešení fuzzy lineárního programování v případě dopravní aplikace 9. Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku