342-0656/01 – Innovation Processes (IPr)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je orientován na rozvíjení schopnosti studenta k aktivní technické tvůrčí práci a ochraně výsledků. Student má možnost nejenom rozvíjet své schopnosti, ale také ověřit si své předpoklady pro tvůrčí práci v oblasti technických systémů a produktového designu. Najít podle svých předpokladů své místo v realizačním týmu v cyklu specifikace inovačního záměru, hodnotová analýza, vyhledání silných a slabých míst technického systému, formulace zadání, hledání technického řešení, průmyslově právní ochrana, prototyp, případně funkční vzorek. Formou týmové práce a simulovaných společenských her (brainstorming, metoda Delphi, SVOT, ARIZ, TRIZ, atd.) budou studenti vedeni ke schopnosti využívat v maximální možné míře svých přirozených schopností a nadání při řešení technických úloh a hledání inovací nejvyšších úrovní. Předmět je zakončen u většiny účastníků kurzu podáním své vlastní přihlášky užitného, nebo průmyslového vzoru. Není vyloučeno ani podání přihlášky vynálezu k zahájení řízení o patentování.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

1. Úřad pro vynálezy - http://www.upv.cz/cs.html 2. Evropský úřad pro vynálezy : http://www.epo.org/service-support/useful-links/databases.html 3. Německý úřad pro vynálezy : http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=main&content=index&action=index 4. USA úřad pro vynálezy : http://portal.uspto.gov/external/portal/pair 5. Autorský zákon : http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/ 6. Aktuální materiály doporučené přednášejícím podle konkrétního zaměření studijní skupiny a individuálního přístupu ke studentovi

Recommended literature:

1. Úřad pro vynálezy - http://www.upv.cz/cs.html 2. Evropský úřad pro vynálezy : http://www.epo.org/service-support/useful-links/databases.html 3. Německý úřad pro vynálezy : http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=main&content=index&action=index 4. USA úřad pro vynálezy : http://portal.uspto.gov/external/portal/pair 5. Autorský zákon : http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/ 6. Aktuální materiály doporučené přednášejícím podle konkrétního zaměření studijní skupiny a individuálního přístupu ke studentovi

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Kreativita myšlení, aktivní přístup, zájem o nabývání nových informací. Významným předpokladem uplatnění nabytých znalostí a zkušeností je schopnost týmové práce.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je orientován na rozvíjení schopnosti studenta k aktivní technické tvůrčí práci a ochraně výsledků. Student má možnost nejenom rozvíjet své schopnosti, ale také ověřit si své předpoklady pro tvůrčí práci v oblasti technických systémů a produktového designu. Najít podle svých předpokladů své místo v realizačním týmu v cyklu specifikace inovačního záměru, hodnotová analýza, vyhledání silných a slabých míst technického systému, formulace zadání, hledání technického řešení, průmyslově právní ochrana, prototyp, případně funkční vzorek. Formou týmové práce a simulovaných společenských her (brainstorming, metoda Delphi, SVOT, ARIZ, TRIZ, atd.) budou studenti vedeni ke schopnosti využívat v maximální možné míře svých přirozených schopností a nadání při řešení technických úloh a hledání inovací nejvyšších úrovní. Předmět je zakončen u většiny účastníků kurzu podáním své vlastní přihlášky užitného, nebo průmyslového vzoru. Není vyloučeno ani podání přihlášky vynálezu k zahájení řízení o patentování.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: Exam - discussion of 3 questions - maximum 65 points, minimum 16 points Scored exercises - maximum 35 points, minimum 18 points

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Exam - discussion of 3 questions - maximum 65 points, minimum 16 points Scored exercises - maximum 35 points, minimum 18 points

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.