342-0657/02 – Doprava a zpracování surovin (DaZS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se posluchači seznámí s konkrétní problematikou dopravy a zpracování surovin určených pro energetické procesy. Jedná se dopravníky typických a speciálních provedení, např. pásových, hrabicových, korečkových atd. s vazbou na volbu dopravních a skladovacích zařízení v souvislosti s mechanicko-fyzikálními vlastnostmi partikulárních hmot a jejich uplatnění v dané části energetických podniků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí s konkrétní problematikou dopravy a zpracování surovin určených pro energetické procesy. Jedná se dopravníky typických a speciálních provedení, např. pásových, hrabicových, korečkových atd. s vazbou na volbu dopravních a skladovacích zařízení v souvislosti s mechanicko-fyzikálními vlastnostmi partikulárních hmot a jejich uplatnění v dané části energetických podniků.

Povinná literatura:

1. Zegzulka J.: Mechanika sypkých hmot, Laboratoř sypkých hmot, Ostrava 2004, ISBN 80-248-0699-1 2. Jasaň, V.: Teória a stavba dopravníkov. Alfa Bratislava, skriptum. 3. Jasaň, V.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava, skriptum. 4. Jasaň, V., Košábek, J.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava. 5. Patrman, F.: Doprava v hutích. Ostrava, skriptum, 1978. 6. Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. VŠB – TUO, skriptum. 7. Polák, J., Bailotti, K., Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II. VŠB – TUO, skriptum. 8. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TUO, skriptum.

Doporučená literatura:

1. Zegzulka J.: Mechanika sypkých hmot, Laboratoř sypkých hmot, Ostrava 2004, ISBN 80-248-0699-1 2. Jasaň, V.: Teória a stavba dopravníkov. Alfa Bratislava, skriptum. 3. Jasaň, V.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava, skriptum. 4. Jasaň, V., Košábek, J.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava. 5. Patrman, F.: Doprava v hutích. Ostrava, skriptum, 1978. 6. Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. VŠB – TUO, skriptum. 7. Polák, J., Bailotti, K., Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II. VŠB – TUO, skriptum. 8. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TUO, skriptum.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Návrh volené typu dopravního zařízení 2. Program č. 2: Rešerše na odborné téma

E-learning

Není e-learning.

Další požadavky na studenta

1. Návrh volené typu dopravního zařízení 2. Program č. 2: Rešerše na odborné téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Manipulace s materiálem a její význam. 2. Postavení a funkce dopravy a manipulace s materiálem v procesu výroby, oběhu a spotřeby. 3. Podstata a předmět systémového přístupu při projektování dopravních toků v energetice. 4. Stanovení dopravní kapacity dopravních a manipulačních prostředků (dopravníky, dopravní vozíky). Skladování materiálu – volně ložený, skládky, zásobníky 5. Mechanicko fyzikální a geometrické vlastnosti granulačních hmot, vliv na tok a průběhy tlaků. Princip přímočarého smykového stroje, výchozí rovnice, rotační smykový stroj, jiné konstrukce a principy. 6. Roscouv diagram, míra vlivu parciálních fyzikálních veličin na mechanicko-fyzikální vlastnosti sypkých hmot, provzdušňování 7. Obecný model rozložení tlaku v sypkých hmotách, tradiční a moderní modely. Metoda podle Janssena, Rankina, Pascala, DEM. 8. Rozdružování, strojní zařízení, procesy a modely, definice, popisy procesů, aplikace, technické důsledky 9. Stabilizace kontinuity toku hmot s proměnnými vlastnostmi, Jenikeho teorie hmotového toku, obecná rovnice třídění, segregace 10. Výchozí dopravní zařízení v oblasti aplikované dopravy, konstruování dopravních cest a skladovacích zařízení 11. Aplikace vlastností sypkých hmot při konstruování dopravních, procesních a skladovacích zařízení, obecná rovnice třídění, provzdušňování granulačních hmot, obecná rovnice stlačování (Balšinova rovnice), briketování a peletkování biohmoty, konstrukce 12. Drcení a mletí, obecná rovnice zdrobňování a její aplikace. Návrhu drtičů a mlýnů, kompaktace, granulace. Konstrukční principy 13. Kritéria volby optimalizovaného dopravního systému pro sypké hmoty z technického a ekonomického hlediska, 14. Technické prostředky pro manipulaci s materiálem, jejich klasifikace, metody výběru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Realizace 3 programů zaměřených na řešení typických příkladů z oblasti Dopravy a zpracování surovin.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Realizace 3 programů zaměřených na řešení typických příkladů z oblasti Dopravy a zpracování surovin.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2019/2020 letní