342-0662/01 – Air Transport in the International Context (LDMK)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER07 Ing. Michal Červinka, Ph.D.
HRA059 Jan Hranicky
PRO481 Ing. Jiří Procházka
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je zaměřen na problematiku aktuálního vývoje letecké dopravy v mezinárodním kontextu, tzn. na především na problematiku mezinárodního obchodu se službami v oblasti letecké dopravy, uzavírání smluv, mezinárodní obchod s dopravními letadly nebo ochranná opatření ve vztahu k leteckým výrobcům

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku aktuálního vývoje letecké dopravy v mezinárodním kontextu, tzn. na především na problematiku mezinárodního obchodu se službami v oblasti letecké dopravy, uzavírání smluv, mezinárodní obchod s dopravními letadly nebo ochranná opatření ve vztahu k leteckým výrobcům

Compulsory literature:

1. ASU (2011): http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=tad/pg(2011) 13&doclanguage=en Agreement on Trade in Civil 2. Aircraft: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm 3. EC-EU bilateral Agreement on Large Civil Aircraft - http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/april/tradoc_134256.pdf 4. http://www.avm-mag.com/news/new-us-ec-agreement-affecting-aircraft-parts 5. Databáza kontraktov na dodávku lietadiel a leteckej techniky - http://www.techagreements.com/Aircraft-Purchase-Agreements.aspx

Recommended literature:

1. ASU (2011): http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=tad/pg(2011) 13&doclanguage=en Agreement on Trade in Civil 2. Aircraft: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm 3. EC-EU bilateral Agreement on Large Civil Aircraft - http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/april/tradoc_134256.pdf 4. http://www.avm-mag.com/news/new-us-ec-agreement-affecting-aircraft-parts 5. Databáza kontraktov na dodávku lietadiel a leteckej techniky - http://www.techagreements.com/Aircraft-Purchase-Agreements.aspx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Vývoj v oblasti mezinárodního obchodu se službami v letecké dopravě. 2. Vývoj v oblasti mezinárodního obchodu s civilními letadly. 3. Nástroje aktívního protekcionizmu ve vztahu k výrobcům civilních letadel. 4. Aktuální vývoj mezinárodního trhu s civilními letadly. 5. Všeobecné náležitosti kontraktačního procesu so zahraničním partnerem. 6. Specifické náležitosti smluv na dodávky civilních letadel. 7. Letecká doprava v mezinárodním obchodě se zbožím, letecký nákladový list. Osnova cvičení: 1. Bude doplněna

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner