342-0667/01 – Praxis 4 (Pr 4)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits1
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je získat praktické zkušenosti v oblasti návrhu, konstrukce, řízení provozu a ovládání dopravních zařízení a dopravních prostředků.

Teaching methods

Other activities

Summary

Praxe studentů u výrobců, provozovatelů a opravců dopravních zařízení a dopravních prostředků. Předmět slouží jako příprava na řešení závěrečné práce studenta. Podle zaměření předběžného zadání závěrečné práce je možno náplň praxe modifikovat.

Compulsory literature:

Předpisy a dokumentace firem u nichž se praxe provádí.

Recommended literature:

lms.vsb.cz Zákoník práce Předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Případná zdravotní způsobilost

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Praxe studentů u výrobců, provozovatelů a opravců dopravních zařízení a dopravních prostředků. Předmět slouží jako příprava na řešení závěrečné práce studenta. Podle zaměření předběžného zadání závěrečné práce je možno náplň praxe modifikovat.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner