342-0668/02 – Aerodynamika vozidel (AV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
MUC0059 Ing. Petra Mücková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti dokážou popsat základní názvosloví spojené s obtékáním těles. Budou schopni popsat typy proudění a vznik mezní vrstvy a budou umět vyjádřit aerodynamický odpor těles. Budou znát základy turbulentního proudění. Budou umět definovat problematiku proudění kolem silničních a kolejových vozidel při nižších i vysokých rychlostech. Pochopí důležitost aerodynamických prvků při konstrukci silničních a kolejových vozidel. Budou umět popsat principy měření aerodynamických vlastností vozidel v aerodynamickém tunelu. Studenti po absolvování předmětu budou umět definovat okrajové podmínky a sestavit jednoduchý výpočetní simulační

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povinná literatura:

JANALÍK, Jaroslav. Obtékání a odpor těles. Ostrava: VŠB-TU, 2008. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/PDF/Janalik-Obtekani.pdf OBIDI, T. Theory and applications of aerodynamics for ground vehicles. xix, 267 pages. ISBN 978-076-8021-110.

Doporučená literatura:

KATZ, Joseph. Race car aerodynamics: designig for speed. 2nd rev. ed. Cambridge: Bentley Publishers, 2006, 307 s. ISBN 08-376-0142-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Opakování základních pojmů z mechaniky tekutin 2. Popis turbulentního proudění 3. Mezní vrstva 4. Aerodynamický odpor vozidel 5. Aerodynamický hluk vozidel 6. Experimentální Aerodynamika pro pozemní vozidla (větrný tunel) 7. Základy numerického modelování proudění 8. Stabilita a výkon vozidla z hlediska aerodynamiky 9. Tvar karoserie silničních vozidel 10. Aerodynamika nákladních vozidel, přívěsů, návěsů a autobusů 11. Aerodynamika kolejových vozidel 12. Požadavky na kolejová vozidla z hlediska aerodynamiky 13. Znečištění karoserií a skříní vozidel 14. Vnitřní aerodynamika – chlazení a klimatizace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 80 %. Odevzdání a přijetí všech zadání. Zvládnutí všech testů na min. 51 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku