342-0670/01 – Design of Vehicles (PjV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
MES0011 Ing. Jakub Měsíček
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+4
Part-time Graded credit 4+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti dokážou samostatně analyzovat koncepci a řešení vybraného celku vozidla. Budou umět navrhnout vozidla a jejich částí pomocí grafických CAD softwarů. Budou se umět orientovat v problematice ochrany duševního vlastnictví. Student dokáže vytvořit technickou zprávu dle platných norem a zásad (vč. citací) a prokáže schopnost orientovat se v zadaném odborném problému.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Student samostatně analyzuje koncepci a navrhuje řešení vybraného celku vozidla. Konstrukci celku zpracovává pomocí CAD nástrojů. Na závěr vytvoří závěrečnou technickou zprávu včetně rozboru nároků na ochranu duševního vlastnictví. Projekt z vozidel může být zadán s ohledem na téma závěrečné práce. Důraz je kladen na výpočtářské metody a na grafické práce.

Compulsory literature:

VLK, F. Podvozky motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000, , ISBN 80-238-5274-4 MATĚJKA, R.: Vozidla silniční dopravy II. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1981, ISBN 80-7100-074-4 Stone, MACEK, Jan. Spalovací motory. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1050-156. Müller Jaroslav: Mobilní prostředky a trakční zařízení I, VŠB – TU Ostrava, 1998, vyd.1 Müller Jaroslav a kol.: Mobilní prostředky a trakční zařízení II, VŠB – TU Ostrava, 2002, vyd.1 Široký, J., Müller, J., Zapletal: M10 - Stavba železničních vozidel. Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m10-stavba-zeleznicnich-vozidel-25.html Müller Jaroslav a kol.: Mobilní prostředky a trakční zařízení II, VŠB – TU Ostrava, 2002 , vyd.1 Křivda, V.; Široký, J. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 82 s. ISBN 80-248-1269-X

Recommended literature:

R. Ball, J, Automotive Engineering Fundamentals, ISBN 0-7680-0987-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky nejsou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1-4 Blok přednášek na téma ochrany průmyslového vlastnictví 5-14 Blok přednášek na téma CAD 3D modelování 1-4 cvičení - seznámení s CAD nástrojem Autodesk Inventor 5-9 cvičení – seznámení s CAD nástrojem Catia 10-14 cvičení – zpracování dílčího projektu dle tématu závěrečné práce

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner