342-0670/02 – Design of Vehicles (PjV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
LAP0033 Ing. Filip Lapuník
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3
Part-time Graded credit 4+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students are able to independently analyze the concept and solution of a selected vehicle unit. They will be able to design vehicles and their parts using graphic CAD software. They will be able to orient themselves in the issues of intellectual property protection. The student is able to create a technical report according to applicable standards and principles (incl. Citations) and demonstrates the ability to orient in a given professional problem.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Student samostatně analyzuje koncepci a navrhuje řešení vybraného celku vozidla. Konstrukci celku zpracovává pomocí CAD nástrojů. Na závěr vytvoří závěrečnou technickou zprávu včetně rozboru nároků na ochranu duševního vlastnictví. Projekt z vozidel může být zadán s ohledem na téma závěrečné práce. Důraz je kladen na výpočtářské metody a na grafické práce.

Compulsory literature:

R. Ball, J, Automotive Engineering Fundamentals, ISBN 0-7680-0987-1

Recommended literature:

R. Ball, J, Automotive Engineering Fundamentals, ISBN 0-7680-0987-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Other requirements

Elaboration of a partial project according to the topic of the final work

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1-4 Block of lectures on the topic of industrial property protection 5-14 Block of lectures on CAD 3D modeling 1-4 exercises - introduction to the CAD tool Autodesk Inventor 5-9 exercises - introduction to CAD tool Catia 10-14 exercises - elaboration of a partial project according to the topic of the final work

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Účast na cvičeních min. 80 %. Odevzdání a přijetí všech zadání. Zvládnutí všech testů na min. 51 %.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Odevzdání a přijetí všech zadání. Zvládnutí všech testů na min. 51 %.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter
2020/2021 Winter