342-0673/01 – Aplikované výpočetní metody (AVT)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0345 Ing. Veronika Kociánová
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti z optimalizačních metod využívaných v dopravě. Budou schopni navrhovat matematické modely základních problémů dopravy a budou schopni tyto problémy aktivně řešit s využitím optimalizačního software Xpress-IVE.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají základní znalosti z optimalizačních metod využívaných v dopravě. Budou schopni navrhovat matematické modely základních problémů dopravy a budou schopni tyto problémy aktivně řešit s využitím optimalizačního software Xpress-IVE.

Povinná literatura:

http://www.vvvd.cz/m14-optimalizace-technologickych-procesu-29.html CENEK, P.; KLIMA, V.; JANÁČEK, J.: Optimalizace dopravních a spojových procesů. ŽILINA: VŠDS V ŽILINE, 1994, ISBN 80-7100-197-X. ČERNÝ, J; KLUVÁNEK, P.: Základy matematickej teorie dopravy. BRATISLAVA: VEDA, 1990, ISBN 80-224-0099-8. JANÁČEK, J.: Optimalizace na dopravních sítích. ŽILINA: ŽU V ŽILINE, 2002, ISBN 80-8070-031-1. KLUVÁNEK, P.; BRANDALÍK, F.: Operační analýza I. BRATISLAVA: ALFA, 1982. VOLEK, J.: Operační výzkum I. PARDUBICE: Univerzita Pardubice, 2002, ISBN 80-7194-410-6. SCHULZE, D. Powders and bulk solids: behavior, characterization, storage and flow. Berlin: Springer, 2008. ISBN 978-3-540-73767-4.

Doporučená literatura:

JANÁČEK, J.: Matematické programování. ŽILINA: ŽU V ŽILINE, 1999, ISBN 80-7100-573-8. SMIEŠKO, J.: Operačná analýza II. ŽILINA: MC Energy, 1999, ISBN 80-968115-6-8. VOLEK, J.; FRONCOVÁ, H.; MRAVÍKOVÁ, E.; STANKOVIANSKÁ, I.: Operačná analýza II. PRAHA: NADAS, 1990, ISBN 80-7100-025-6. ZÍTEK, F.: Ztracený čas. PRAHA: ACADEMIA, 1969.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí v rámci výuky. Závěrečný zápočtový test. Písemná část zkoušky (2 příklady). Ústní část zkoušky (2 teoretické otázky).

E-learning

N/A

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 1. Seznámení s optimalizačním software Xpress-IVE, který slouží pro řešení sestavených matematických modelů. 2. Podpůrné úlohy pro řešení optimalizačních úloh v dopravních sítích (elementární optimalizační úlohy, algoritmy pro vyhledání vzdálenosti mezi objekty dopravní sítě). 3. Problematika obsluhy uzlů dopravní sítě (exaktní a heuristické metody). 4. Matematické modely úloh o umísťování objektů v síti s předepsanými vlastnostmi (úloha o vyhledání mediánu a centra dopravní sítě, úloha o umístění absolutního depa – vrcholově optimální umístění a vyhledání globálního optima v neorientovaných i smíšených sítích, umísťovací úloha s omezenou dostupností). 5. Matematické modely distribučních problémů a jejich analytické řešení – s možností zásobování z více zdrojů, s možností zásobování z jednoho zdroje. 6. Matematický model pro návrh sítě linek městské hromadné dopravy. 7. Kontrolní test. 8. Matematický model pro časovou koordinaci spojů v přestupních uzlech. 9. Metody pro navrhování signálních plánů na světelných křižovatkách. 10. Výpočet kapacity dopravní sítě. 11. Modely otevřených systémů hromadné obsluhy s jednofázovou obsluhou vyskytujících se v podmínkách dopravních podniků. 12. Modely otevřených systémů hromadné obsluhy s vícefázovou obsluhou vyskytujících se v podmínkách dopravních podniků. 13. Modely uzavřených systémů hromadné obsluhy vyskytujících se v podmínkách dopravních podniků. 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  15 3
Rozsah povinné účasti: Cvičení – 0% Zápočtový test Ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Cvičení – 0% Zápočtový test Ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní