342-0673/01 – Aplikované výpočetní metody (AVT)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti z optimalizačních metod využívaných v dopravě. Budou schopni navrhovat matematické modely základních problémů dopravy a budou schopni tyto problémy aktivně řešit s využitím optimalizačního software Xpress-IVE.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají základní znalosti z optimalizačních metod využívaných v dopravě. Budou schopni navrhovat matematické modely základních problémů dopravy a budou schopni tyto problémy aktivně řešit s využitím optimalizačního software Xpress-IVE.

Povinná literatura:

http://www.vvvd.cz/m14-optimalizace-technologickych-procesu-29.html CENEK, P.; KLIMA, V.; JANÁČEK, J.: Optimalizace dopravních a spojových procesů. ŽILINA: VŠDS V ŽILINE, 1994, ISBN 80-7100-197-X. ČERNÝ, J; KLUVÁNEK, P.: Základy matematickej teorie dopravy. BRATISLAVA: VEDA, 1990, ISBN 80-224-0099-8. JANÁČEK, J.: Optimalizace na dopravních sítích. ŽILINA: ŽU V ŽILINE, 2002, ISBN 80-8070-031-1. KLUVÁNEK, P.; BRANDALÍK, F.: Operační analýza I. BRATISLAVA: ALFA, 1982. VOLEK, J.: Operační výzkum I. PARDUBICE: Univerzita Pardubice, 2002, ISBN 80-7194-410-6. SCHULZE, D. Powders and bulk solids: behavior, characterization, storage and flow. Berlin: Springer, 2008. ISBN 978-3-540-73767-4.

Doporučená literatura:

JANÁČEK, J.: Matematické programování. ŽILINA: ŽU V ŽILINE, 1999, ISBN 80-7100-573-8. SMIEŠKO, J.: Operačná analýza II. ŽILINA: MC Energy, 1999, ISBN 80-968115-6-8. VOLEK, J.; FRONCOVÁ, H.; MRAVÍKOVÁ, E.; STANKOVIANSKÁ, I.: Operačná analýza II. PRAHA: NADAS, 1990, ISBN 80-7100-025-6. ZÍTEK, F.: Ztracený čas. PRAHA: ACADEMIA, 1969.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí v rámci výuky. Závěrečný zápočtový test. Písemná část zkoušky (2 příklady). Ústní část zkoušky (2 teoretické otázky).

E-learning

N/A

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky: 1. Seznámení s optimalizačním software Xpress-IVE, který slouží pro řešení sestavených matematických modelů. 2. Podpůrné úlohy pro řešení optimalizačních úloh v dopravních sítích (elementární optimalizační úlohy, algoritmy pro vyhledání vzdálenosti mezi objekty dopravní sítě). 3. Problematika obsluhy uzlů dopravní sítě (exaktní a heuristické metody). 4. Matematické modely úloh o umísťování objektů v síti s předepsanými vlastnostmi (úloha o vyhledání mediánu a centra dopravní sítě, úloha o umístění absolutního depa – vrcholově optimální umístění a vyhledání globálního optima v neorientovaných i smíšených sítích, umísťovací úloha s omezenou dostupností). 5. Matematické modely distribučních problémů a jejich analytické řešení – s možností zásobování z více zdrojů, s možností zásobování z jednoho zdroje. 6. Matematický model pro návrh sítě linek městské hromadné dopravy. 7. Kontrolní test. 8. Matematický model pro časovou koordinaci spojů v přestupních uzlech. 9. Metody pro navrhování signálních plánů na světelných křižovatkách. 10. Výpočet kapacity dopravní sítě. 11. Modely otevřených systémů hromadné obsluhy s jednofázovou obsluhou vyskytujících se v podmínkách dopravních podniků. 12. Modely otevřených systémů hromadné obsluhy s vícefázovou obsluhou vyskytujících se v podmínkách dopravních podniků. 13. Modely uzavřených systémů hromadné obsluhy vyskytujících se v podmínkách dopravních podniků. 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  15 3
Rozsah povinné účasti: Cvičení – 0% Zápočtový test Ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Cvičení – 0% Zápočtový test Ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní