342-0674/01 – Teorie dopravních prostředků (TDP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá problematikou teorie pohybu dopravních prostředků. Prvá část řeší pohyb kolejových vozidel při jízdě na trati a při posunu, metody stanovení parametrů pohybu a spotřeby energie a paliva. Druhá část řeší pohyb silničních vozidel, podélní a svislé síly na ně působící. Dále se studenti seznámí s řešením stability silničních vozidel.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou teorie pohybu dopravních prostředků. Prvá část řeší pohyb kolejových vozidel při jízdě na trati a při posunu, metody stanovení parametrů pohybu a spotřeby energie a paliva. Druhá část řeší pohyb silničních vozidel, podélní a svislé síly na ně působící. Dále se studenti seznámí s řešením stability silničních vozidel.

Povinná literatura:

http://homen.vsb.cz/~s1i95/TPV/TPV_RAM.htm vyuka.fs.vsb.cz ŠIROKÝ, J.: Mechanika v dopravě I. Kolejová vozidla. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2003. ŠIROKÝ, J.: Mechanika v dopravě II. Příklady. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2006. MATĚJKA, R.: Vozidla silniční dopravy I. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1990. ISBN 80-05-00392-7. Široký, J., Müller, J., Zapletal: M10 - Stavba železničních vozidel. Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m10-stavba-zeleznicnich-vozidel-25.html

Doporučená literatura:

VLK, F.: Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno, 2000. ISBN 80-238-5273-6. VLK, F.: Koncepce motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno, 2000. ISBN 80-238-5276-0. FAMFULÍK a kol.: Lokomotivní simulátor. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. Dostupný: http://www.id.vsb.cz/loksim/LS_skripta.htm ANTONICKÝ, S.: Mechanika kolejové dopravy, Alfa Bratislava, 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního zadání Test v polovině semestru. Závěrečný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminárních prací Zpracování semestrálního výpočtového zadání Test v polovině semestru Závěrečný test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata (osnova)předmětu po jednotlivých týdnech (blocích)výuky: 1. Rozdělení silničních a kolejových vozidel 2. Charakteristika pohonů vozidel 3. Rovnice pohybu kolejových vozidel 4. Metody stanovení parametrů pohybu drážních vozidel 5. Vztah KV a koleje - příčná stabilita 6. Vztah KV a koleje - bezpečnost proti vykolejení 7. Brzdění kolejových vozidel - princip pneumatické brzdy 8. Rovnice pohybu silničních vozidel 9. Charakteristika silničních vozidel 10. Kinematika převodného ústrojí SV 11. Analýza působení svislých sil 12. Řiditelnost silničních vozidel 13. Stabilita vozidla 14. Brzdění silničních vozidel

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  15 3
Rozsah povinné účasti: Splnění všech testů na min. 50 %. Odevzdání a následné přijeti všech výpočtových a dalších zadání.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní