342-0676/01 – Spolehlivost a funkční bezpečnost dopravní techniky (SaFBDT)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s matematickou teorií spolehlivosti. Budou umět navrhnout a vyhodnotit zkoušky spolehlivosti. Budou umět použít analytické nástroje a výpočetní metody používané ve funkční bezpečnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Spolehlivost a funkční bezpečnost se zabývá těmito analytickými a výpočetními postupy: - vlastnosti spojité a diskrétní náhodné veličiny - analýzou rizik s použitím metody SIRF400 - FMEA analýzou - FTA analýzou - návrh a výpočet diagnostického pokrytí bezpečnostní funkce - výpočet cílové míry poruch bezpečnostní funkce - managementem funkční bezpečnosti - zkouškami spolehlivosti

Povinná literatura:

Famfulík, J. a kol. Zkoušky spolehlivosti. Skriptum VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2277-8. Famfulík, J. a kol. Spolehlivost pozemní dopravy. Dostupné na: http://www.vvvd.cz/m11-spolehlivost-pozemni-dopravy-26.html

Doporučená literatura:

Famfulík, J. Teorie údržby, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1029-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet formou písemné práce a zkouška formou písemné práce.

E-learning

LMS: dostupné na https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=81562

Další požadavky na studenta

Min. 12 x účast na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy teorie spolehlivosti, vlastnosti náhodné veličiny, charakteristiky náhodné veličiny 2. Spojité a diskrétní rozdělení náhodné veličiny 3. Funkční bezpečnost - základní pojmy 4. Hodnocení nebezpečí a analýza rizik 5. RBD a FTA analýza 6. FMEA analýza 7. Zkoušky spolehlivosti 8. Diagnostické pokrytí bezpečnostní funkce 9. Výpočet cílové míry poruch s nízkým vyžádáním dle EN 61508 10. Výpočet cílové míry poruch s vysokým vyžádáním dle EN 61508 11. Funkční bezpečnost dle ISO 26262 - automotive 12. Výpočet cílové míry poruch dle ISO 26262 - automotive 13. Management funkční bezpečnosti 14. Management funkční bezpečnosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  15 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na přednáškách a cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Dosažení minimálního počtu bodů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní