342-0677/01 – Logistika (Log)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu Logistika se studenti seznámí s logistikou jako vědním oborem se zaměřením na obecnou logistiku se specializací na dopravu a manipulaci ve vztahu k zavádění principů Průmysl 4.0 v podobě sledování, navrhování a zaznamenávání toku materiálu. Předmět je věnován oblastem: výrobní strategie, skladové hospodářství v podniku, IT technologie sledovatelnosti výroby kritických dílů s on-line řízením procesů a kontrolou mezních hodnot sledovaných veličin v interní logistice podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Logistika se studenti seznámí s logistikou jako vědním oborem se zaměřením na obecnou logistiku obecnou logistiku se specializací na dopravu a manipulaci ve vztahu k zavádění principů Průmysl 4.0 v podobě sledování, navrhování a zaznamenávání toku materiálu.

Povinná literatura:

SMETANA, J., JÁNOŠÍK, L. Projektování výrobních procesů a systémů. ES VŠB-TU Ostrava, 1991. SLÍVA, A. Základy logistiky. ES VŠB-TU Ostrava, 2004. Roberson, J., F., Copacino, W., C. The Logistics Handbook, Andersen Consulting, 1994. SLÍVA, A. Základy projektování logistických systémů. http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2731-5.pdf

Doporučená literatura:

HAGANAS, K. Systémové navrhování manipulace s materiálem (SHA). SNTL, 1979. MUTHER, R., HAGANAS, K. Systémové projektování, (SLP). SNTL, 1980. SCHULE, CH. Logistika, Victoria Publishing. Praha, 1994. DRAŽAN, F., JEŘÁBEK, K. Manipulace s materiálem. SNTL, 1979. BUDA, J., KOVÁČ, M. Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve. ALFA-SNTL, 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování 3 úloh z oblasti logistiky a vypracování zápočtového testu: Úloha 1 – Logistika zásob – hodnoceno maximálně 5 body. Úloha 2 – Pohyb materiálu v podniku – hodnoceno maximálně 5 body. Úloha 3 – Logistika v dopravě-paletizace a kontejnerizace – hodnoceno maximálně 5 body.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování 3 úloh z oblasti logistiky a vypracování zápočtového testu: Úloha 1 – Logistika zásob – hodnoceno maximálně 5 body. Úloha 2 – Pohyb materiálu v podniku – hodnoceno maximálně 5 body. Úloha 3 – Logistika v dopravě-paletizace a kontejnerizace – hodnoceno maximálně 5 body.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Počátky vývoje logistiky, cíle a strategie logistiky 2) Integrovaná logistika 3) Logistický řetězec, aktivní a pasivní prvky logistiky, mikrologistika a makrologistika, dopravní logistika v kontextu manipulace s materiálem 4) Vnitropodnikové a vněobjektová doprava a její specifika 5) Informatika v logistice, pohyb hmot v prostoru a čase 6) Vyjádření manipulačního problému, návrh prostředku technické manipulace-relace mezi zdroji a spotřebiči 7) Metody řešení rozmístění objektů řešení navrhování objektů 8) Skladování, skladovací systémy 9) Distibuční logistika a její aspekty 10) Obecná podniková logistika 11) Logistické náklady 12) Logistické technologie 13) Vícekriteriální rozhodování 14) Logistický auditing a kontroling Studijní literatura a studijní pomůcky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  15 3
Rozsah povinné účasti: Realizace 3 programů zaměřených na řešení typických příkladů logistiky: 1. zatřídění různých materiálu do manipulačních skupin, 2. tvorba paletografu, 3. rozmísťování objektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Realizace 3 programů zaměřených na řešení typických příkladů logistiky: 1. zatřídění různých materiálu do manipulačních skupin, 2. tvorba paletografu, 3. rozmísťování objektů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní