342-0678/01 – Provoz dopravních prostředků a jeho řízení (PDPaŘ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenty orientovat v oblasti základních bezpečnostních požadavků pro provozování drážních vozidel, dále seznámit s podmínkami a požadavky na řízení provozu a kontrolu provozních parametrů drážních vozidel. Student umí charakterizovat charakteristiky osobní a nákladní silniční dopravy, stanovit kapacitní a časové parametry. Umí analyzovat ukazatele využití vozidel.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku provozování železničních a silničních vozidel. Student se orientuje v oblasti základních bezpečnostních požadavků pro provozování drážních vozidel a základními požadavky na jejich řízení. Dále se seznámí s plánováním a vyhodnocením použití vozidel a jejich obsluh v provozu. Naučí se provádět kontrolní výpočty provozních parametrů při jízdě hnacích vozidel. Dále se předmět zabývá problematikou technologie silniční osobní a nákladní dopravy, jejími parametry a ukazateli. Studenti se seznámí s metodami a nástroji řízení silniční dopravy.

Povinná literatura:

Janza, F.: Vozidla elektrické trakce. Bratislava: Alfa Bratislava. 1983 Antonický, S.: Provoz kolejových vozidel. Bratislava: Alfa Bratislava, 1982 ŠKAPA, Petr. Provoz dep II. Praha: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0670-3. ŠKAPA, Petr. Provoz dep I. Praha: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0540-5. Olivková, I. Provoz a ekonomika dopravy. VŠB-TU Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-3271-5. Dostupné z: http://issuu.com/michdor/docs/m16_text?e=7481937/1598817 Vuchic, V.R.: Urban Transit, operations, planning and economics. John Willey&Sons, Inc., 2005, ISBN 0-471-63265-1.

Doporučená literatura:

Předpisy provozovatelů drážní dopravy Famfulík a kol.: Lokomotivní simulátor. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. 2010. Dostupný: http://www.id.vsb.cz/loksim/LS_skripta.htm ŠKAPA, Petr. Sbírka řešených příkladů z provozu dep. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-716-3. Křivda, V., Richtář, M., Olivková, I. Silniční doprava. VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1521-3 Dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zdopr/02_SD.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování seminárního zadání z kolejových vozidel. Zpracování seminárního zadání ze silničních vozidel. 2 x test Zkouška: ústní, 2 otázky

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminárního zadání z kolejových vozidel. Zpracování seminárního zadání ze silničních vozidel. 2 x test Zkouška: ústní, 2 otázky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Kolejová vozidla: 1. Legislativní rámec provozu vozidel- bezpečnost provozu. 2. Plánování použití kolejových vozidel a jejich obsluh. 3. Plánování použití obsluh kolejových vozidel. 4. Kontrola provozních parametrů kolejových vozidel. 5. Ovládání a řízení drážních vozidel. 6. Přechodnost kolejových vozidel. 7. Provozní cvičení KV. Silniční vozidla: 8. Technologie silniční osobní přepravy – přepravní charakteristiky silniční osobní přepravy. 9. Technologie silniční nákladní přepravy – přeprava vozových a kusových zásilek v silniční nákladní dopravě. 10. Technologie silniční osobní a nákladní dopravy – doba oběhu a její složky, doba obratu, rychlost v silniční osobní a nákladní dopravě. 11. Kapacita v silniční osobní a nákladní dopravě a interval dopravy. 12. Výkony silniční osobní dopravy a nákladní dopravy – dopravní výkon, přepravní výkon a rozsah přepravy. 13. Ukazatele časového a výkonového využití vozidel silniční osobní a nákladní dopravy. 14. Metody a nástroje řízení v dopravě - vnitropodnikové řízení, dispečerské řízení, tvorba grafikonu, jízdní řády.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  15
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti cv. 80 %. Splnění všech testů na min. 50 %. Odevzdání a následné přijeti všech výpočtových a dalších zadání.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika TPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku