342-0680/01 – Kolejová vozidla 2 (KV2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
ZAP62 Ing. Stanislav Zapletal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Interpretovat a vysvětlit princip fungování základních konstrukčních celků kolejových vozidel. Formulovat možné alternativy konstrukčních řešení. Vést diskusi o vlastních poznatcích z doporučeného samostudia.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět navazuje na předchozí předmět Kolejová vozidla 1. V předmětu jsou vysvětleny v současnosti používané konstrukce a očekávané trendy ve vývoji. Předmět je členěn dle základních konstrukčních skupin kolejových vozidel a se zaměřením na hnací vozidla závislé i nezávislé trakce, osobní a nákladní vozy.

Povinná literatura:

Jaromír ŠIROKÝ, Jaroslav MÜLLER, Stanislav ZAPLETAL. Stavba železničních kolejových vozidel. VŠB TU Ostrava. Dostupné na: https://issuu.com/michdor/docs/m10_text Dostál, J., Heller, P., Kolejová vozidla I, Západočeská univerzita, 2007. 119 s., ISBN 978-80-7043-520-5 Dostál, J., Heller, P., Kolejová vozidla II, Západočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7043-641-7.

Doporučená literatura:

Pohl, R., Novotný, C., Železniční vozidla I, ČVUT, 2002, ISBN 80-01-02622-1 Pohl, R., Novotný, C., Železniční vozidla II, ČVUT, 2003, ISBN 80-01-02690-6. Pohl, R., Novotný, C., Hejzlar, L., Jano3, V., Železniční vozidla III, ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02856-9 ČD, SR 15 (V), Služební rukověť - Popis brzd železničních vozidel, 10. 2. 1983, č. j. 21 144/82-15, v platném znění http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou kontrolovány písemnou prací v půlce a na konci semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Min. 12 x účast na cvičení

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
342-0675 KV1 Kolejové vozidla 1 Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Energetické zdroje hnacích vozidel – trakční obvody a jejich řízení - Energetické zdroje hnacích vozidel – spalovací motory pro dráhová vozidla - Přenosy výkonu dráhových vozidel nezávislé vozby – účel, podstata, druhy a uspořádání zařízení pro přenos výkonu - Mechanický přenos výkonu – třecí spojka, mechanické převodovky, reverzační a redukční převodovky, rozvodovky - Hydraulický přenos výkonu – hydrostatický přenos výkonu, způsob regulace - Hydraulický přenos výkonu – hydrodynamický přenos výkonu, měnič, spojka - Hydraulický přenos výkonu – hydrodynamický přenos výkonu, převodovky, způsob regulace - Elektrický přenos výkonu – základní koncepce uspořádání, spolupráce SM a generátoru, trakčních motorů - Elektrický přenos výkonu – typ AC/DC, budič, generátor, usměrňovač, shuntování - Elektrický přenos výkonu – typ AC/AC, statický budič, DC meziobvod, trakční měniče, asynchronní trakční motory - Brzdy kolejových vozidel – základní uspořádání, brzdy transmisní a translační - Brzdy kolejových vozidel – pneumatické systémy, brzdič, rozvaděč, kompresor, úprava stlačeného vzduchu - Brzdy kolejových vozidel – mechanická část, vyrovnávací mechanizmus, kotouče, třecí obložení - Pomocné pohony hnacích vozidel, chlazení TM, SM, příslušenství - Postupy homologace KV

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  15 3
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika SKV K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika SKV P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika SKV P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika SKV K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika SKV P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika SKV K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika SKV K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika SKV P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika SKV P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika (S02) Dopravní technika SKV K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.